18. Neurooftalmoscòpia Flashcards Preview

Oftalmo > 18. Neurooftalmoscòpia > Flashcards

Flashcards in 18. Neurooftalmoscòpia Deck (12):
1

Què és la patologia de la papil·la?

Restes embrionàries de mielina no patològiques (taques cotonoses)

2

Què produeix fisiopatolgògicament l'edema de papil·la?

Augment pressió LCR

3

En quin estadi l'edema de papil·la veiem clínica?

Edema papil·la crònic

4

Quines són les etiologies més freqüents segons edat de papil·litis?

Nens: vírica
Adults: esclerosi múltiple
Vells: neuropatia òptica isquèmica (NOIA)

5

Quina és la clínica i signes de papil·litis?

Pèrdua AV SEMPRE, escotoma central, DPAR, test colors alterat, dolor al moviment ocular

6

Com es presenta la ceguera inicial de NOIA?

Pèrdua visió hemicamp inferior

7

Tumor nervi òptic més freqüent?

Glioma

8

Quines són les proves ppals per patologia del nervi òptic?

Test colors
Reflex pupil·lar
Camp visual

9

Quina és la causa ppal d'afectacoó quiasmàtica?

Adenoma hipofisari

10

Qui pateix més gliomes? i meningiomes?

Gliomes: NF-1, nens
Meningiomes: NF-2, dones >40a

11

Com és l'hemianòpsia de tumors hipofisaris o tumors al quiasma?

Hemianòpsia bitemporal

12

Com és l'hemianòpsia de l'afectació retroquiasmàtica?

Hemianòpsia homònima