Sesp5 Flashcards Preview

Oftalmo > Sesp5 > Flashcards

Flashcards in Sesp5 Deck (14):
1

Quin són els receptors colinèrgics utilitzats a oftalmo? Es relacionen amb el parasimpàtic o el simpàtic?

Muscarínics. Parasimpàtic. Fan miosi

2

Quin són els receptors adrenèrgics utilitzats a oftalmo? Es relacionen amb el parasimpàtic o el simpàtic?

alfa 1 i 2; beta 1 i 2. Simpàtic, fan midriasi

3

Quins són els agonistes muscarínicsç?

Acetilcolina, pilocarpina, carbacol

4

Quins són els antagonistes muscarínics?

Atropina, ciclopègics, tropicamida

5

Qui té una vida mitja més llarga, l'atropina o ciclopègics?

Atropina

6

Quin és el principal fàrmac per a galucoma?

Anàlegs prostaglandines

7

Quins són els fàrmacs utilitzats per al glaucoma?

-Inhibidors anhidrasa carbònica
-Agonistes prostaglandines
-Beta-bloquejants
- Alfa-agonistes
- Agonistes colinèrgics muscarínics
-Osmòtics

8

Què fan els anàlegs de les prostaglandines?

Augmenten el drenatge per

9

Contraindcació dels anàlegs de les prostaglandines?

Glaucoma agut, uveïtis,

10

Quin és el ppal factor a corregir en l'angiogènesi ocular? Quins fàrmacs utilitzem?

VEGF-A. Sobretot Bevacizumab (o Ranizumab)

11

Quins són els ppals AtB en oftalmo?

Tobramizina (aminoglucòsid) i Levo-/cipro-floxacino (fluorquinolones), que cubreixen Pseudomona

12

Quins ATB utilitzen en infeccions greus?

Vancomicina i ceftacidina

13

Quins són els passos més essencials per a fer una intravítra?

Dilatar+Anestesiar+Desinfectar, Blefarostat, Medir 3,5 o 4mm, Punxar (infero-temporal), administrar intrabitri, Coliri ATB, control artèria central retina (FO i visió colors)

14

Fàrmacs utilitzats ens al·lèrgies?

estabilitzadors mastòcits (cortis en aguda i antihistamínics en profilaxis)