10 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 10 > Flashcards

Flashcards in 10 Deck (124):
1

anons etmek

to announce

2

dava açmak

to open a case

3

güvenli

secure

4

özel güvenlik duvvetleri

special forces

5

kesin konuşmak

speak with certainty

6

intihar saldırısı

suicide attack

7

mezarlık

grave/tomb

8

sahte

fake

9

taslak

draft

10

tehdavi

treatment

11

masaya yatırmak

to bring to discussion

12

işkence yapmak

to torture

13

söz vermek

to promise

14

göç

immigration

15

affedilmez

unforgivable

16

geri çekmek

to withdraw

17

para aklamak

to launder money

18

zorluk çekmek

to have a hard time

19

zinceri

retail chain

20

rakip

competitor

21

tahsis etmek

to allocate

22

ortak olarak

jointly

23

uyarmak

to warn

24

idam etmek

to execute (put to death)

25

davranmak

to behave

26

neden olmak

to cause

27

soymak

to rob a place (not a person)

28

koku

odor

29

çözmek

to solve

30

şişmanlık

obesity

31

şişman

obese

32

yatırım

investment

33

yatırımcı

investor

34

bulaşık makinası

dishwasher

35

çamaşır makinası

washing machine

36

kurutma makinası

dryer

37

saç kurutma makinası

hair dryer

38

yıkamak

to wash

39

elde yıkamak

to wash by hand

40

kot pantalon

blue jeans

41

kıl

nerd/party pooper

42

gezmek

to travel

43

alışkanlık

habit

44

benzemek

to look like

45

suçlamalar yöneltmek

to charge with a crime

46

ehliyet

license (driving)

47

lisans

license (professional)

48

süresi dolmuş

expired (time frame)

49

süresi geçmiş

expired (spoiled)

50

hesap kartı

debit card

51

yeri gelmişken

speaking of which...

52

boyut

size

53

günlük

journal

54

cephane

ammunition

55

eksik

missing (lacking)

56

çevirmek

to exchange or change into

57

dönüştürmek

to turn into something

58

nakit

cash

59

kurmak

to establish

60

ikiz

twin

61

şirketin yönetim kurulu başkanı

CEO

62

yasak faaliyet

illegal activity

63

to announce

anons etmek

64

to open a case

dava açmak

65

secure

güvenli

66

special forces

özel güvenlik duvvetleri

67

speak with certainty

kesin konuşmak

68

suicide attack

intihar saldırısı

69

grave/tomb

mezarlık

70

fake

sahte

71

draft

taslak

72

treatment

tehdavi

73

to bring to discussion

masaya yatırmak

74

to torture

işkence yapmak

75

to promise

söz vermek

76

immigration

göç

77

unforgivable

affedilmez

78

to withdraw

geri çekmek

79

to launder money

para aklamak

80

to have a hard time

zorluk çekmek

81

retail chain

zinceri

82

competitor

rakip

83

to allocate

tahsis etmek

84

jointly

ortak olarak

85

to warn

uyarmak

86

to execute (put to death)

idam etmek

87

to behave

davranmak

88

to cause

neden olmak

89

to rob a place (not a person)

soymak

90

odor

koku

91

to solve

çözmek

92

obesity

şişmanlık

93

obese

şişman

94

investment

yatırım

95

investor

yatırımcı

96

dishwasher

bulaşık makinası

97

washing machine

çamaşır makinası

98

dryer

kurutma makinası

99

hair dryer

saç kurutma makinası

100

to wash

yıkamak

101

to wash by hand

elde yıkamak

102

blue jeans

kot pantalon

103

nerd/party pooper

kıl

104

to travel

gezmek

105

habit

alışkanlık

106

to look like

benzemek

107

to charge with a crime

suçlamalar yöneltmek

108

license (driving)

ehliyet

109

license (professional)

lisans

110

expired (time frame)

süresi dolmuş

111

expired (spoiled)

süresi geçmiş

112

debit card

hesap kartı

113

speaking of which...

yeri gelmişken

114

size

boyut

115

journal

günlük

116

ammunition

cephane

117

missing (lacking)

eksik

118

to exchange or change into

çevirmek

119

to turn into something

dönüştürmek

120

cash

nakit

121

to establish

kurmak

122

twin

ikiz

123

CEO

şirketin yönetim kurulu başkanı

124

illegal activity

yasak faaliyet