13 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 13 > Flashcards

Flashcards in 13 Deck (100):
1

Birleşmiş Milletler

United Nations

2

aktarmak

to transfer

3

siyasi sığınma

political asylum

4

seçmek

alternative

5

ün

reputation

6

hedef göstermek

to target

7

rüşvet

bribery

8

yolsuzluk

corruption

9

uygulamak

to apply/enforce

10

gökkuşağı

rainbow

11

-la ilgili

related to

12

vakıt

time

13

bahane

excuse

14

işe yaramak

to help/to work (that won't work)

15

başlangıç

beginning

16

aynı kafadılar

of the same mind

17

kaydetmek

to record

18

harıç

except for (post position)

19

bildiğim kadarıyla

as far as I know

20

-dan faydalamak

to take advantage of

21

keyifle

with pleasure

22

şirin

sweet/cute

23

çekmece

dresser

24

kamu

state

25

dev

giant

26

maaşı

salary

27

kızdırmak

to anger

28

maymun

monkey

29

birbirleri

each other

30

müthis

wonderful

31

harika

amazing

32

hapis yatmak

to stay in jail

33

eleman

staff member

34

bana zaman ayırtığınız için teşekkürler

thank you for your time

35

bir an önce

immediately

36

saplanmak

to become stuck

37

çamur

mud

38

bambaşka

completely different

39

müsadenizle

with your permission

40

taş

stone

41

bir kısmı

a portion/part of

42

bir saniye

one second

43

bebek bezi

diaper

44

bebek maması

baby food

45

hassas

sensitive

46

ölüm cezasi

death sentence

47

bahsetmek

to mention

48

sevgi

love

49

bile

even

50

yüzen

floating

51

United Nations

Birleşmiş Milletler

52

to transfer

aktarmak

53

political asylum

siyasi sığınma

54

alternative

seçmek

55

reputation

ün

56

to target

hedef göstermek

57

bribery

rüşvet

58

corruption

yolsuzluk

59

to apply/enforce

uygulamak

60

rainbow

gökkuşağı

61

related to

-la ilgili

62

time

vakıt

63

excuse

bahane

64

to help/to work (that won't work)

işe yaramak

65

beginning

başlangıç

66

of the same mind

aynı kafadılar

67

to record

kaydetmek

68

except for (post position)

harıç

69

as far as I know

bildiğim kadarıyla

70

to take advantage of

-dan faydalamak

71

with pleasure

keyifle

72

sweet/cute

şirin

73

dresser

çekmece

74

state

kamu

75

giant

dev

76

salary

maaşı

77

to anger

kızdırmak

78

monkey

maymun

79

each other

birbirleri

80

wonderful

müthis

81

amazing

harika

82

to stay in jail

hapis yatmak

83

staff member

eleman

84

thank you for your time

bana zaman ayırtığınız için teşekkürler

85

immediately

bir an önce

86

to become stuck

saplanmak

87

mud

çamur

88

completely different

bambaşka

89

with your permission

müsadenizle

90

stone

taş

91

a portion/part of

bir kısmı

92

one second

bir saniye

93

diaper

bebek bezi

94

baby food

bebek maması

95

sensitive

hassas

96

death sentence

ölüm cezasi

97

to mention

bahsetmek

98

love

sevgi

99

even

bile

100

floating

yüzen