14. Educació sanitària Flashcards Preview

Preventiva > 14. Educació sanitària > Flashcards

Flashcards in 14. Educació sanitària Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Quin és l’objectiu del councelling?

A

Motivar a canviar d’actitud, informar i ajudar

2
Q

Cert o Fals:

segons la IMS, l’educació sanitària està dirigida a aquells que vulguin estar sants (únicament)

A

Cert

3
Q

Quins professionals no sanitaris són clau en l’educació sanitària?

A

els mestres

4
Q

Cert o Fals:

mètodes indirectes reforcen actituds positives i canviar les negatives

A

Fals: és difícil fer canvis d’actituds negatives si no hi ha predisposició

5
Q

Ppals ojectius educació sanitària en joves?

A

Alimentació, hpabits tòxics i dependència, higiene corporal i higiene

6
Q

Cert o Fals:

És millor canviar les conductes que afegir conductes noves

A

Fals: innversa ja que els canvis són difícils sense predisposició

7
Q

Quin és le mètode més efectiu per l’educació sanitària?

a) diàleg
b) classes
c) suport telefònic
d) xerrada
e) discussió grup

A

a) diàleg

8
Q

Cert o Fals:

Anticoncepció i ITS són punts d’educació sanitària en adolescents

A

Fals: actualment en adults

9
Q

Cert o Fals:

A diferència de mètodes directes d’educació sanitària, els indirectes difícilment fan canviar l’actitud contrària

A

Cert, ja que hi ha interacció amb l’emissor-receptor

10
Q

Quin mètode d’educació sanitària té més feedback (dir/ind)?

A

Directe (interacció emisor-receptor)

11
Q

Cert o Fals:

Discussió en grup és mètode d’educació directe

A

Cert

12
Q

Cert o Fals:

sport telefònic és mètode educ. sanitària directe

A

Cert

13
Q

Cert o Fals:

Radio és mètode directe

A

Fals: indirecte (no hi ha interacció)