3. Aigua i residus Flashcards Preview

Preventiva > 3. Aigua i residus > Flashcards

Flashcards in 3. Aigua i residus Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

Quin d’aquest és indicador de contaminació aguda d’aigua?

a) E.coli
b) salmonella tiphy
c) enterococ
d) clostridium perifrigens
e) vibrio cholerae

A

a) E.coli

2
Q

Cert o Fals:

Metahemoglobinèmia és per contaminació amb nitrits

A

Cert

3
Q

Quins microorganismes indiquen aigua fecal?

A

E.coli, enterocs i clostridium perifringens

4
Q

Cert o Fals:

Enterococ indica contaminació crònica d’aigua

A

Fals: seria clostridium

5
Q

Cert o Fals:

clorar aigua pot ser cancerígen i per això =3 és millor però més car

A

Fals: O3 pot formar bromat que és cancerígen com els trihalometants (cloroform)