11. Càncer Flashcards Preview

Preventiva > 11. Càncer > Flashcards

Flashcards in 11. Càncer Deck (23)
Loading flashcards...
1
Q

Cert o Fals:

Fruita i verdura són protectors de càncer

A

Està en controversia però se sap que sñon protectors en c.recte (fibra), oral, eròfag i faringe

2
Q

Quins zones tenen més càncer en homes? i en dones?

A

Homes: negres EEUU i Itàlia (sondrio). Dones Hawaii i Itàlia (parma)

3
Q

Cert o Fals:

Teràpia hormonal combinada és de risc en c.endometri i mama

A

Cert i fals: Risc si és en menopausa (substitutiva), però en ACO protegeis d’encometri

4
Q

Quina és la radiació cancerígena?

A

només RUV-B

5
Q

Quin és el cribatge del c.mama?

A

50-69 anys mamografies/2a

6
Q

Quin és el cribatge de pulmó?

A

No n’hi ha (prevenció 1ària tabac) però podria plantejar-se TC en fumadors 55-75a de >30 paq-any

7
Q

Cert o Fals:

esposició perllongada al sol és a melanoma maligne, cremades de petit és a c.basocel·lular i escamós

A

Fals: inversa

8
Q

Ordena per ordre de supervivència: c.còlon, mama, pulmó, recre

A

Mama > còlon > recte > pulmó

9
Q

Cert o Fals:

mundialment els hoes tenen més c.pròstat i més mort per pulmó

A

Fals: això és Espanya, al mónes tot pulmó

10
Q

càncer amb més anys de potencial de vida perduts?

A

Pulmó (mama en la dona)

11
Q

Cert o Fals:

Homes tenen mes càncer que dones

A

Cert

12
Q

Quins càncers milloren amb la fruita i verdura?

A

Orals, esòfag, faringe i recte (fibra)

13
Q

Cert o Fals:

en dones el càncer més freq i més mortal a nivell mundial és mama

A

Cert

14
Q

Cert o Fals:

Al oest d’Europa hi ha més càncer

A

Fals: al nord

15
Q

Cribatge de c.còlon?

A

SOFi en 50-69a per carta (i primària de dieta)

16
Q

Cert o Fals:

La prevenció primària de c.mama té molt bons resultats

A

Fals: no hi ha prevenció primària ja que la majoria són factors NO MODIFICABLES

17
Q

Quina relació hi ha entre càncer i tamoxifè? i dietilbestrol?

A

T: -mama i + endometri
D: -vagina, mama, cpervix

18
Q

Cert o Fals:

Els homes moren per càncer a edats més avançades que dones

A

Cert (dones 25-74 i homes 45-84)

19
Q

Cribatge càncer pròstata?

A

No n’hi ha, només en clínica

20
Q

Cert o Fals:

la previsió de càncer de pulmó és que disminuirà

A

Fals: en homes sí, en dones augmentarà

21
Q

Cribatge c.endometri?

A

No es fa, només en menopausiques amb sagnat vaginal

22
Q

Cribatge c.cèrvix

A

Vacuna 11-14a + apanicolay/3a

23
Q

Cribatge c.pell

A

No n’hi ha, es fan campanyes de prevenció 1ària