4. Malalties transmissibles Flashcards Preview

Preventiva > 4. Malalties transmissibles > Flashcards

Flashcards in 4. Malalties transmissibles Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

En quins d’aquests hi ha periode de transmissió?

a) latència
b) Incubació
c) Tranmissió
d) a+c
e) b+c
e) tots

A

e) b+c (incub + transm)

2
Q

Cert o Fals:

el xarampió té incubació més llarga que varicel·la i menys que hepatitis

A

Fals: menys que les dues (però més que la grip)

3
Q

Cert o Fals:

Eliminació és 0 incideència amb necessitat de continuar mesures

A

Cert (si no es necessita manteniment parlem d’eradicació)

4
Q

Quins són els 3 imprescindibles per a que es doni malaltia tranmissible?

A

Font d’infecció, mecanisme transmissió i hoste susceptible

5
Q

Cert o Fals:

quarentena = periode de transmissió

A

Fals: període d’incubació

6
Q

En què es diferencia eradicació d’extinció?

A

Eradicació és 0 incidència en món mentre extinció és que no existeix el patògen

7
Q

Cert o Fals:

via aèria és via directa d’infecció

A

Cert i Fals: directa si 1m

8
Q

Quines 2 malalties es consideren brots amb només un cas?

A

Còlera i ràbia

9
Q

Cert o Fals:

educació sanitària és prevenciaó a tots els nivels (font, mecanisme, hoste)

A

Cert

10
Q

En quines malalties es fa quarentena?

A

Pesta, febre groga i còlera

11
Q

Cert o Fals:

brot epidèmia = declaració obligatòria

A

Cert

12
Q

Cert o Fals:

Ro

A

fals:

1 epidèmic