6. Malalties de transmissió hídrica Flashcards

1
Q

Cert o Fals:

vacuna rotavirus atenuada és 2 dosis, viva 1

A

Fals: at 2, viva 3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Cert o Fals:

portador transitori o crònic de S.typhi es diferencia per 6 mesos

A

Fals: 1 any

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q
Relaciona edat amb GE (Sapovirus, Norwalk-like, astrovirus, rotavirus, adenovirus)
a) infància
b) 3-6m
c) Adults
d)
A

a) infància: rotavirus, adenovirus
b) 3-6m: sapovirus
c) Adults: Norwalsk-like
d)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quin % de còlera té simpt lleu? i assìmpt?

A

80% lleu, 75% assimpt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Cert o Fals:

ImmunoD poden rebre vacuna oral SubB còlera

A

Cert

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quin E.coli fa diarrea viatjer? i quina disenteriforme?

A

Viatjer: ECET (enterotoxigpenica), disen: ECEI (enteroinvasiva)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Cert o Fals:

vacuna rotavirus atenuada té més rta que viva en GE banal i és invers en quadre greu

A

Fals: a la Cert. Banal: atenuada 87%, viva 74%
Greu: atenuada 85-95%, viva 98%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Per on s’elimina salmonella?

A

Fempta (vies biliars) i orina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quin % de colera té simp lleu? iquin % assimpt?

A

Lleu 80%, assimpt 75%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quin E.coli fa brots en països desenvolupats?

a) ECET
b) ECAD (adherència difusa)
c) ECEH (enterohemorràgica productora de shiga)
d) ECEP (enteropatogènica)
e) ECEI

A

e) ECEI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Cert o Fals:

vacuna còlera inactivada no té sub B sinó A s’enterotoxina

A

Fals: no té sub B o sí la té

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Respecte a la febre tifoides:

a) 1-3setm incubació
b) Declaració sentinella (numèrica)
c) reservori animal
d) no sobreviu a congelació
e) tot cert

A

a) 1-3setm incubació [declaració obligatòria, reservori humà, sobreviu a congelació)]

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Cert o Fals:

vacuna salmonella typhi és inactivada

A

Fals: atenuada

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Cert o Fals:

Salmonella typhi és BGN però no és freq la sepsis com altres BGN

A

Cert

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Cert o Fals:

Incubació còlera és menor a S.typhi

A

Cert: còlera 2h-5d > Salmonella 1-3setm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Cert o Fals:

Salmonella paratyphi és més agressiva i intensa que typhi

A

Fals: inversa

17
Q

Ppals complicacions de febre tifoidea?

A

si diarrea és enterorràgica o hi ha perforació

18
Q

febre tifoidea o paratifoide té més efic`caic la vacuna oral que parenteral

A

cert