5. ITS Flashcards Preview

Preventiva > 5. ITS > Flashcards

Flashcards in 5. ITS Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

Cert o Fals:

La sífilis té cribatge i és més freq en homes

A

Cert

2
Q

Quin sexe té més freq de seqüeles de ITS?

A

dones

3
Q

Cert o Fals:

VPH cancerígen es serotip 11 i 16

A

Fals: 16 i 18 (no cancerígen són 6 i 11)

4
Q

A quina malaltia s’associa sbtt la sífilis?

A

VIH

5
Q

Cert o Fals:

la sífilis és de declaració numèrica

A

Fals: és obligatòria (abans no)

6
Q

Cert o Fals:

VHS és més freq en homes

A

Cert

7
Q

Quines poden ser transmeses per canal del part?

a) Clamídia
b) sífilis
c) VIH
d) a+c
e) totes

A

e) totes

8
Q

Cert o Fals:

Gonorrea és més assimpromàtica en homes que en dones

A

Fals: 80% dones i 10% homes

9
Q

Quina és la ppal ITS vírica?

A

VHS

10
Q

Cert o Fals:

Totes les ITS han augmentat al 2000 excepte SIDA

A

Cert: VIH ha augmentat també però l’estat de SIDA ha reduit

11
Q

Digues què és Fals sobre ITS:

a) No immunitat
b) Entre les 5 causes d’assistència mèdica
c) 20% Àfrica Subsahariana
d) Carib i Sud-Est Asiàtic són molt freq
e) Tot és fals
f) tot és cert

A

c) 25% Àfrica Subsahariana. és el 50%

12
Q

Cert o Fals:

pic edat de VIH és similar al de VPH

A

Fals: VIH és entre 30-39 mentre VPH és

13
Q

Quins serotips de VPH són els de la vacuna tetra i bivalent?

A

16 + 18 (+ 6 + 11)

14
Q

Cert o Fals:

VIH es declara infecció, no només SIDA

A

Cert (abans només SIDA)

15
Q

On hi ha més incidència de VIH?

A

Àfrica Subsahariana > Carib

16
Q

Cert o Fals:

VIH a Catalunya és més freq en dona que home

A

Fals: és més freq dona hetero que home hetero, però globalment home (hetero+homo) és més freq

17
Q

Ppals vies transmissió VIH a Catalunya?

A

HSH (homos) > Heterosexuals > UDI (drogues)

18
Q

Cert o Fals:

Al Carib, la ppal via de transmissió de VIH és heterosexual

A

Cert

19
Q

Quina malaltia s’associa més a VIH?

A

TBC

20
Q

Cert o Fals:

Les ITS són més freq en homes joves

A

Cert

21
Q

En quin d’aquests no s’ofereix cribatge VIH?

a) Transfussió al 1987
b) UDVP antic
c) sífilis
d) TBC
e) A tots

A

a) Transfusió 1987 (el període establert és entre 1978 i 1985)