2001 maj BUM Tenta Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > 2001 maj BUM Tenta > Flashcards

Flashcards in 2001 maj BUM Tenta Deck (20):
1

Du får en remiss i handen gällande en ½-årig gammal flicka. Frågeställningen på remissen är "Hjärtinkompensation"?

a. Nämn tre anamnestiska uppgifter 2p
b. Tre kliniska fynd vid undersökningen som kan ge stöd för detta 2p

-

2

Olle är snart 2 år. Han har alltid haft rikligt med illaluktande avföring, som regel 3-4 ggr per dag men viktkurvan har legat stadigt mellan -1 och -2 SD. Under första levnadsåret var han ofta rosslig och sedan har han haft upprepade förkylningar med långvarig hosta. Mor är rädd för allergi och vill att något ska göras.

a. Vilken diagnos bör du i första hand kontrollera och 2p
b. Nämn två prover du tar för att utesluta denna diagnos 2p

-

3

3. Vid undersökning av en nyfödd gosse noterar du att Mororeflexen är asymmetrisk, så att pojken inte rör ena armen. Nämn två diffdiagnoser! 2p

-

4

4. Du har just påbörjat behandling av en 1½-årig flicka med misstänkt pyelonefrit (svängande feber, kräkningar, positivt nitrittest samt CRP 80. Mor frågar hur detta skall följas upp). Vad bör du svara ? 3p

-

5

Nämn minst två lungfysiologiska undersökningar du skulle kunna utföra för att ställa diagnosen astma. 2p

-

6

Vilka läkemedel skulle du utrusta ett barn med som har reagerat anafylaktiskt, t ex vid intag av jordnötter? 2p

-

7

Alexander 1½ år, kommer till barnmottagningen tillsammans med sin oroliga mor som klagar på att Alexander haft 4-6 lösa avföringar en längre tid. Avföringarna är inte vattentunna men osmälta matbitar kan ibland ses. Problemet började vid ca 10 mån, efter en magsjuka. Han är pigg, har god aptit och viktkurvan är bra. Han går på dagis sedan 2 mån tillbaka, där personalen också klagar över hans avföring. Mamma kopplar ej direkt ihop hans besvär med intag av något speciellt födoämne. Vilken är den mest sannolika diagnosen. 2p

-

8

Anja är två månader och mor är osäker på om hon fixerar och ler. Vilka färdigheter vad gäller den psykomotoriska utvecklingen kan du förvänta vid 2 mån ålder? 2p

-

9

Den här frågan gäller tillväxtkurvor och ska ha visat tre olika varianter som inte finns med. Med andra ord, lär dig tolka tillväxtkurvor!

-

10

Vilka är de fem kriterierna för att ett krampanfall skall betraktas som typiska feberkramper? 3p

-

11

Klas 3 år kommer med mor till mottagningen, då han har svullnat upp kring ögonlocken och underbenen sedan några dagar. Han gått upp i vikt från 14 till16 kg inom loppet av ett par veckor, då han vägdes sist på BVC. I status finner du pitting ödem på underbenen samt noterar ögonlockssvullnad. Hjärta undersöks: u.a. Ingen leverförstoring. Normal andning.

a. Vilken diagnos är mest sannolik? 2p
b. Hur kan den bekräftas, m a o vilket prov skall tas? 1p
c. Vad göra med pojken? 1p

-

12

En 13-årig pojke kommer till din kollega på allmänläkarakuten med sin far p g a att han är lite trött och medtagen. Enligt journalen från e.m. fann man inget anmärkningsvärt i status och gossen sändes hem. På urinstickan fann man 3+ glukos, 0 protein, 0 leukocyter samt 0 erytrocyter. Eftersom både din kollega och gossen redan gått hem frågar sköterskan dig om hon skall sätt upp honom för ett nytt urinprov i morgon på mottagningen eller om han kan kolla det hos skolsköterskan.

Hur bör denna situation hanteras? 3p

-

13

Petter 8 mån söker med mor och far, då han haft feber i tre dygn. Febern har varit konstant mellan 39 o 40 ©. Anamnestiskt har han ej haft några fokala symtom och trots febern har han mått ganska bra. Han har ätit och druckit acceptabelt. När man väl är på akuten visar det sig emellertid att febern har gått ner till 37.8 utan febernedsättande medicin och i status finner man ej heller något infektionsfokus men ett relativt diskret makulöst exantem över bålen.

a. Vilken diagnos är mest sannolik?. 1p
b. Vad heter smittämnet som orsakar sjukdomen? 1p

-

14

Stina, 5 år, har sedan fyra veckor haft svårt att gå. Hon har inte haft någon feber. I status noterar du att knäna bilateralt är svullna med synovit. Det finns inget känt trauma i anamnesen. Man kan ej heller få fram att Stina haft någon infektion eller feber den senaste tiden. Inga fästingbett i anamnesen. I anamnesen kan man få fram att mormor har ledgångsreumatism. Laboratoriemässigt finner man Hb 129 g/l, lpk 8.5 med normal diff, tpk 256x109/l, SR 32 mm, CRP 59 mg/l.

a. Nämn 2-4 ytterligare prover du bör ta! 2p
b. Ange de två rimligaste diagnoserna! 2p

-

15

Tore 5 mån kommer till BVC p g a rodnad och irriterad hud på händer, i knäveck och på fotryggar. Det hela verkar klia. Mamma har allergi. Du tycker det ser ut som atopiskt eksem. Mamma undrar vad det är i barnets miljö som ger eksemet.

a. Vad svarad du? 2p
b. Vad föranleder eksemet för handläggning och behandling? 2p

-

16

Vid hyperton dehydrering har patienten ibland påfallande lite dehydreringssymtom, trots en stor vätskeförlust. Varför? 2p
Vilka symptom finns i stället? 2p

-

17

Tommy, 13 år, kommer till distr läkarmottagningen då han haft feber och torr hosta sedan 6 dygn. Tempen har legat kring 39© de senaste dagarna. Storebror och mor har legat hemma drygt en vecka med liknande symtom men har nu utan medicinering blivit feberfria och bättre. I status noteras rassel hö lunga basalt och lab visar CRP 66 mg/l. Vita 9.6 diff u a. Hb 129 g/l. Lungrtg bekräftar infiltrat basalt hö lunga.

a. Vad misstänker du i första hand för smittämne? 1p
b. Hur behandlar du detta? 1p
c. Hur kan etiologin bekräftas? 1p

-

18

Jimmie, 5 mån, söker med mor för 3-4 dgr feber kring 39©. Han är lite kinkig med maten (ammas + puréer) och vill nu bara ligga vid mors bröst. Storasyster Doris, 2 år 4 mån, är dagisbarn men åter förkyld och hemma. När du undersöker Jimmie har han 39.3© i temp och möjligen aning rodnade gombågar. Status i ö inkl öron u.a. Behöver du vidta några ytterligare åtgärder? 2p

-

19

Trolla, 2 år, fick 40© feber för 5 timmar sen. Hon är tidigare frisk. Nu är hon medtagen och låter sig med lätthet undersökas i mammas famn. Du misstänker nackstyvhet och tar därför genast ett snabb-CRP som visar ??? Frågan slutar...

-

20

Demir är 6 månader gammal och föräldrarna söker på BVC för att han är så blek. Demir låg de första två månaderna på barnkliniken för att han föddes i v 31, och föräldrarna som är bönder från Turkiet tyckte att det var en hemsk tid men att personalen var mycket duktig. Den enda medicin han får nu är järnmedicin och D-vitamindroppar. Han uppföds med Babysemp i flaska. I status finner du en blek gosse som är pigg och fixerar fint. Han griper efter föremål, håller huvudet fint och ger god social kontakt, men rullar ej runt eller flyttar från hand till hand. Hb på BVC:s apparat är 94 g/l.

Är Demirs tillväxtkurva normal? Visar den någon "catch up"? 1p Är han psykomotorisk normalutvecklad?1p Vad göra åt hans Hb? 1p

-