2011 september omtenta Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > 2011 september omtenta > Flashcards

Flashcards in 2011 september omtenta Deck (31):
1

Olle är snart 1,5 år. Han har alltid haft rikligt med illaluktande avföring, som regel 3-4 ggr/dag. På tillväxtkurvan ser du att han vid födelsen låg på +1,5 SD i vikt och +2SD i längd. Sedan har han börjat gå ner långsamt. Detta har tolkats som att han "hittat sin kanal". Nu ligger han på - 2SD i vikt och +/-0 SD i längd. Under första levnadsåret var han ofta rosslig och sedan har han haft upprepade förkylningar med långvarig hosta. Mamma, pappa och äldre systrar är friska.
a) Vilken potentiellt allvarlig sjukdom bör du utesluta i första hand?
b) Vilket prov inleder du med för att utesluta denna diagnos?

a) Cystisk fibros
b) Svettest

2

En 2-årig gosse inkommer med båda föräldrarna lördag kväll kl 22 till kirurgen pga smärtor i ryggen. Gossen hade enl föräldrarna 2 dagar tidigare ramlat mot ett element. På ryggen hittar du 4 parallella, längsgående ca 15 cm långa blåmärken av relativt färsk natur. På magen noterar du 3 st 50-öringstora blåmärken. I de gamla journalerna hittar du att han vid 3 tillfällen besökt mottagningen pga pigluxation, brännskada rep näsblödning.
a) Vilken diagnos tänker du på i första hand?
b) Fortsatt handläggning?

a) Barnmisshandel
b) Anmälan till sociala myndigheter alt inläggning för barnmisshandelsutredning

3

Ett nyfött barn, planerat kejsarsnitt gr vecka 38, nu 2 timmar gammalt, har utvecklat tachypné. Status fö normalt. Lungrtg visar prominent kärlteckning, låga diafragmavalv och vätska i fissurerna. Normala blodgaser.
Vilken diagnos är sannolikast?
Hur är prognosen?

PAS
god

4

5-årige Daniels söker akut pga feber, magont, vattentunna avföringar sedan 4-5 dagar. Under de första dagarna fanns det spår av blod i avföringen. Han kände sig bättre i magen igår men nu har han åter magknip ffa i samband med avföring. Han är blek och medtagen med 39 graders feber och har under dagen fått mörk urin.
Lab: Hb 98, CRP 18, TPK 101, Krea 107 (ref

HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
EHEC

5

Vilka är de tre shuntar som upprätthåller den fetala cirkulationen under fostertiden?

Ductus venosus, foramen ovale, ductus arteriosus

6

Till mott inremitteras en 12 mån gosse och du läser följande på remissen:
Gosse 12 mån som för 3 dagar sedan insjuknade med förkylning och temp upp till 38 grader. Idag ej ätit så bra och kräkts 2 ggr. Vid ett par tillfällen blivit stilla, frånvarande och gråtit. Haft lite slemmig och blodig avföring idag.
Vilken diagnos bör du speciellt tänka på?
Vilken åtgärd skulle du vilja vidta för att utesluta denna diagnos?

Invagination
UL buk alt rtg colon

7

Emma är 4 år och du har tagit tillbaka henne till din allmänläarmottagning för att du hörde ett blåsljud grad 2 när hon sökte för 3 dagar sedan med hög feber, 39,4, som du bedömde bero på en viros. Blåsljudet var tydligt och hördes längs vänster sternalkant. Nu mår flickan bra och du kan inte höra något blåsljud alls.
Vad berodde blåsljudet på?
Behöver hon utredas vidare och i så fall hus?
Vad kännetecknar fysiologiska blåsljud (3 egenskaper)?

Hyperkinetisk cirkulation av febern
Nej
Systoliska gr 1-2, ej sträva, varierar från hjärtslag till hjärtslag (med kroppsläge) och patienten saknar sytom på hjärtpåverkan

8

En pojke föds i graviditetsvecka 39+2 efter okomplicerad graviditet, födelsevikt 3400g. Pat får 9-10-10 Apgarpoäng och mår bra efter födelsen. Hemma börjar gossen andas ganska snabbt, cirka 70-80 andetag/min, är svettig, blek och orkar inte äta som tidigare. Föräldrarna kommer med gossen till akutmottagningen.
Vad bör man specifikt undersöka?
Ge 2 diagnosförslag.

Femoralispulsar, hjärtfrekvens, leukocyter/CRP, rtg cor/pulm
Koarktation, supraventrikulär takycardi, pneumoni (sepsis)

9

Du blir som jourhavande barnläkare uppringd av barnmorskan på förlossningen. Man vill att du bedömer barnet eftersom barnmorskan tycker att det ser ut som att barnet har Downs syndrom.
Nämn 4 kliniska tecken som du kan finna hos ett barn med Downs syndrom
Nämn två associerade missbildningar

Craniofaciala symtom: runt ansikte med låg näsrygg, epicantusveck, liten mun/stor tunga, små öron, platt occiput. Kort nacke, 4-fingerfåra, böjt lillfinger, brett mellan stortå/långtå, hypotoni

VOC, duodenalatresi, Hirschprungs sjukdom

10

Nämn 4 tecken på migrän som gör att den kan skiljas från spänningshuvuvärk

Paroxysmal huvudvärk med helt fria intervall
Halvsidig
Illamående
visuell aura
hereditet
pulserande
bättras av sömn

11

Du är distriktsläkare på VC i Höör. En 7-årig pojke söker pga att han de senaste 3 v inte kunnat spela fotboll. Han har gått ner 2 kg i vikt och även vid några tillfällen kissat i sängen. Du misstänker att han har nydebuterad diabetes. Du ordinerar P-glukos som är 23 mmol/L.
Vad gör du nu?
Nämn två viktiga effekter som insulin har

Remitterar direkt till närmaste barnklinik
Anabolt, hämmar lipolys, stimulerar glukosupptag i vävnaderna, glykolys, sänker blodsockret

12

Föräldrar söker med en 4-årig pojke pga blod i urin. Han hade halsont och låggradig feber för ca en vecka sedan men sökte inte för det. Du noterar röda prickar på fötterna som inte bleknar vid tryck.
Vilka diagnoser misstänker du?
Vilka prov ska tas (9st)?

Henoch-Schönlein purpura i första hand. Post-streptokockglomerulonefrit bör uteslutas.

Blodstatus, u-sticka, urinsediment, AST, anti-DNasB, C3, svalgodling, PK, APTT

13

En 18 mån gammal flicka från Stockholm ska flytta med sin familj till Skåne. Enl remissen har hon haft misstänkt UVI för 2 v sedan. Föräldrarna sökte för hög feber 39 grader och man fann en febril flicka utan andra symtom. CRP var 120. Urinodling visade riklig växt av E coli. Hon behandlades med Cedax i 10 dagar. Man remitterar henne för omhändertagande pga flytt.
Vilken är den troligaste diagnosen?
Hur ska flickan utresan och behandlas?

Pyelonefrit
Kontrollodling, UL njurar inom kort. Eftersom hon är

14

Elsa, 4 mån, är 2:a barnet till rökande föräldrar. FV 2,5 kg, GV 39. Uppfödd på bröstmjölk 2 mån, nu Babysemp. Varit frisk. Flickan inkommer till barnkliniken i januari månad efter 3 dagars förkylning. Sista dygnet tilltagande andningsproblem. Orkar inte dricka från flaskan. Andningsfrekvans 60/min (normalt 30-50). Påverkad, dyspné, sat 85%. Vid auskultation finner du sekretljud över båda lungfälten. Andningsljuden är svaga och expiriet är förlängt.
Vilken blir din första behandlingsåtgärd?
Vilken diagnos och etnologi är sannolikast och hur verifierar du agens?

Syrgas
RS bronkioloit, Ag i sekret

15

Nämn 6 varningstecken för att du ska överväga organisk orsak till buksmärtor hos barn

nattlig smärta, upprepade kräkningar, dysfagi, hemtames, blod i avföringen, feber, viktnedgång, nattlig diarré, påverkad längdtillväxt, försenad pubertet, perianala förändringar, hereditet för IBD

16

2 år gammal pojkee inkommer till sjukhuset för kramper. Han insjuknade för 2 dagar sedan med snuva. Inkomstdagen blev pojken tröttare och ville inte äta frukost på morgonen. Far tyckte att pojken kändes varm och plötsligt kände han hur pojken ryckte i armar och ben. Det var svårt att få någon kontakt med pojken. Oklart hur länge ryckningarna varade men uppskattningsvis 5-7 minuter. Efteråt känns pojken slapp. Mor och far kommer in till akuten, kör med sin bil.
Då pojken kommer till akuten har han vaknat till.
Status vid ankomst: trött och blek men kontaktbar, rör armar och ben normalt. Sat 95%. Cor ua, puls 120. Pulm: AF 35/min. Temp 39,2.
Vad är den troligaste diagnosen?
Nämn 6 kriterier för diagnosen?

Feberkramp
Ålder 6 mån till 4 år
feber >38,5
generella kramper
duration

17

Föräldrar kommer med sin son 5 år till barnmottagningen pga att han har fått pubesbehåring sedan några månader. Hans tillväxtkurva ser du på bifogat blad (finns tyvärr ej)
Vilka diff diagnoser tänker du på?
Vilken nytta har du av att bedöma testikelstorleken för att ta reda på sannolik orsak?

Centralt utlöst pubertas praecox eller perifert utlöst pubertas praecox tex CAH (congenital adrenal hyperplasi) late onset alt viriliserande tumör
Vid centralt utlöst pubertet ses testikeltillväxt

18

Du träffar på VC Malin som är 7 år. Mor uppger att Malin sedan flera veckor klagat över ont i benen, skolsyster har talat om "växtvärk". Då Malin också varit tröttare än vanligt sista tiden är mor inte riktigt nöjd med växtvärksdiagnosen. När du undersöker Malin finner du till din förvåning både en förstorad lever och mjälte. Hon är också måttligt men tydligt blek.
Du ifrågasätter på goda grunder växtvärksdiagnosen och misstänker istället.. Vad?
Nämn två prover du kan ta på VC för att underbygga misstanken.

Leukemi
Hb, LPK med diff, TPK

19

Du arbetar på en barnakut och får en remiss i handen från en flyktingförläggning. Det gäller en nyanländ 5-årig gosse från Irak som har kattaralia, ett generellt utslag och temp 38,5. På remissen står "Scarlatina eller morbilli"?
Eftersom vaccinationsstatus kommer att vara osäkert friskar du i minnet upp hur man diffar mellan scarlatina och morbilli såväl kliniskt som labmässigt.
Nämn för var och en av dessa diagnoser fyra särdrag som gör att du inom loppet av ett par timmar säkert kan få rätt diagnos.
Nämn för var sjukdom två komplikationer.

Scarlatina: ont i halsen, ett par dagars ink tid, finprickigt ej konfluerande utslag. Beläggningar på tonsillerna, cirkumoral blekhet. Halslgll.
Streptockocker Morbilli: hosta, 11 d ink tid, hö feber. Kopliksfläckar, Konjuktivit, starkt konfluerande utslag, sekundär bakteriell pneumoni

Scarlatina: endokardit, artrit, glomerulonefrit
Morbilli: otit, pneumoni, encefalit

20

Du vikarierar som barnläkare och närvarar vid förlossningen av ett barn fött efter 38 GV. Vid 1 min ålder har han generellt blåaktig hudfärg och är något slapp. Han andas ej spontant vid 1 min ålder och hjärtfrekvensen är 90/min. Vid sugning i svalget reagerade barnet långsamt med avvärjningsrörelse.
Vilken Apgar ger du barnet vid 1 min ålder?
Med vilken åtgärd i återupplivningen börjar du?

3 p (färg 0, puls 1, tonus 1, andning 0, retbarhet 1)
ventilation

21

Nämn minst 4 varningstecken för primär immunbrist hos barn

6 eller fler otiter/år
2 eller flera sinuiter/år
dålig tillväxt hos spädbarn
återkommande hud och mjukdelsinfektioner
2 eller flera invasiva infektioner
infektioner med ovanligt agens

22

På BVC finner du en fullgången 3 mån gammal gosse med normal längd och viktutveckling men med mycket dålig tillväxt av huvudomfånget. Ge två möjliga förklaringar till detta.

Svår asfyxi vid födseln som har lett till hjärnatrofi och utebliven hjärntillväxt
Suturslutning som förhindrar expansion av skallben

23

I vilken ordning (först-sist) bli analyserna för Hb, Fe/s+TIBC, Ferritin, MCV patologiska när ett barn utvecklar järnbrist?

Ferritin
Fe/s + TIBC
MCV
Hb

24

På mott söker en mor med sin 2 mån gamla gosse som haft tilltagande kaskadliknande kräkningar senaste veckan. En treårig syster och fadern har haft lösa avförningar för en månad sedan. Pojken har ej haft några förkylningssymtom eller feber. Han ammas och har haft guldfärgade bröstmjölksavförningar av senapskonsistens. Modern är orolig för att pojken blivit uttorkad och vill att du undersöker detta.
Nämn fyra tecken på dehydrering.
Vilken diagnos tror du pojken har? Nämn två avvikelser i blod lab som kan stödja din misstanke?

Halonering, nedsatt turgor, torra slemhinnor, agiterad/slö, acetondoft, finrynkig bukhud, viktnedgång
Pylorusstenos; blodlab pH förhöjt, Kalium lågt, Cl lågt

25

Tove 6 år, delar rum med syster som vaknade på natten av konstiga ljud. Hon såg då att Tove ryckte i armar och ben och inte gick att väcka. Efter några minuter var det hela över och Tove ville sova igen. Efter tre veckor hände samma sak igen på natten: grymtningar och konstiga munrörelser - medvetslös - ryckningar i armar och ben. Efter ca 5 min åter normal. På VC gör du neurologstatus som är helt normalt, neonatalt helt normalt, normalt psykomotoriskt utvecklad. EEG: Rolandic spikes.
Vad är detta?
Hur är prognosen?

Benign barn-ep.
växer bort i tonåren

26

carola, en 2 mån gammal flicka, kommer till barnakuten pga diarré sedan drygt 1 dygn. Hon är trött och vikten antyder 10% dehydrering. Lab: Hb 120, CRP 15, S-Na 152, S-K 3,5, u-stick prot 1+ i övr ua.
Vilken typ av dehydrering är detta?
Vad ska du speciellt tänka på vid rehydreringen av barnet?

Hyperton
Deficit ersätts på 2 dygn med Na-haltig vätska

27

Janet 13 år söker pga kortvuxenhet. Hon har alltid tillhört de kortaste i klassen, men det har blivit mer uttalat nu. Dessutom har hon inte kommit i puberteten. Normal viktuppgång, pigg och glad. Båda föräldrarna ligger själva över genomsnittet i längd.
Vilken diagnos bör du i första hand misstänka och nämn två prover som kan förstärka eller bekräfta misstanken?

Turners syndrom
Endera LH/FSH (el gonadotropiner) och kromosomodling

28

En ÖNH-läkare som har hand om en pojke med herpesstomatogingivit, som vägrar att äta och dricka, ringer dig och frågar hur stort pojkens vätskebehov är. Ingen feber, vikt 27 kg.
Hur stort är basala vätskebehovet?

1640 ml

29

Cerebral pares är ett rörelsehinder som i Sverige drabbar ca 2,5 barn per 1000 levande födda.
Nämn tre olika typer av cp-skada
nämn två uppkomstmekanismer för cp

diplegi, hemiplegi, tetraplegi, dystoni, hyperkinesi, ataxi
Prenatal, intrauterin skada (infektion, asfyxi), skada vid partus (asfyxi), postnatal skada (drunkning, trauma)

30

En gravid kvinna frågar dig om plötslig spädbarnsdöd (SIDS). Hon vill veta om riskfaktorer, när risken är som störst och hur länge att barn kan drabbas av SIDS.
Nämn tre riskfaktorer för SIDS.
Ungefär vid vilken ålder är risken som störst och hur länge löper ett barn risk att få SIDS?

magläge, överhettning, prematuritet, rökning hos modern
Max vid 3-5 mån, teoretisk risk under hela första året

31

Även ungdomar med typ 1-diabetes dricker alkohol. Frånsett risken för förlust av omdöme och sans löper dessa ungdomar ökad risk för ytterligare en komplikation, vilken?

Hypoglykemi