Barnets psykomotoriska utveckling Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > Barnets psykomotoriska utveckling > Flashcards

Flashcards in Barnets psykomotoriska utveckling Deck (25):
1

När kan ett barn lyfta huvudet?

3 mån

2

När kan barnet rulla?

6 mån

3

När kan barnet sitta?

6-10 mån (med stöd -> självständigt)

4

När kan barnet krypa/sitthasa/kravla?

10 mån

5

När kan barnet stå?

10 mån

6

När kan barnet gå?

9-18 mån

7

När kan barnet springa?

20 mån

8

När kan barn gå i trappa?

2 år

9

När kan barnet stå på ett ben?

3 år

10

När kan barnet hoppa på ett ben?

4 år

11

När kan man få ihop händerna i medellinjen?

3 mån

12

När kan man stoppa händer i munnen?

4 mån

13

När kan man grabbgrepp?

3 mån

14

När kan man ta pincettgrepp?

8 mån

15

När kan man bygga klossar?

12-18 mån

16

När kan man klotterrita?

18 mån

17

När kan man hålla med riktigt penngrepp?

Senast vid skolstart

18

När kan man klippa?

4 år

19

Vilka varningstecken i ett barns utveckling ska man uppmärksamma?

Barnet söker tröst hos okända
Hyper- / hypotoni
Ger ingen/bristande kontakt
saknar målstyrt beteende > 1,5-2 år
extrema mat- och sömnsvårigheter
extrema beteendeavvikelser

20

Vad göra om ett barn förlorar färdigheter?

Ska bedömas på barnklinik inom ett par dagar! Generellt långsam eller ett område som sackar efter? Asymmetrier = patologiskt!

21

Hur räknar man ut target height för en pojke?

(mammans längd + 13 + pappans längd)/2

22

Hur räknar man ut target height hos en flicka?

(mammans längd + pappans längd - 13)/2

23

Vilka hormoner är viktiga för tillväxt?

Tillväxthormon, thyreoideahormoner, könshormoner

24

När kommer flickor i pubertet och vad är första tecknet?

8,5 - 13 års ålder, bröstutveckling

25

När kommer pojkar i pubertet och vad är första tecknet?

9-14 års ålder, testikeltillväxt