BUM neurologi Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > BUM neurologi > Flashcards

Flashcards in BUM neurologi Deck (54)
Loading flashcards...
0

Hur många barn drabbas av epilepsi?

55-60:100 000, 0.5%

1

Hur ställs diagnosen epilepsi?

Anfallsbeskrivnig och EEG-undersökning efter två oprovocerade anfall

2

Hur klassificeras epilepsi efter orsak?

Genetisk ep
Strukturell/metabol ep
Okänd orsak

3

Ge exempel på bakomliggande orsaker vid strukturell/metabol ep.

Missbildning, hypoxisk ischemisk skada, blödning, neurometabol sjukdom, neurokutant syndrom, meningoencefalit

4

Hur klassificeras ep utifrån anfall?

Fokala anfall
Generaliserade anfall
Oklart/blandform

5

Hur bör man lägga upp farmakologisk behandling av epilepsi?

Monoterapi i adekvat dos. Utsättningsförsök efter 1 år.

6

Vad är status epilepticus?

Akut tillstånd- anfall >30 min eller upprepade anfall under >30 min utan full återhämtning av medvetandet mellan anfallen

7

Vad är den vanligaste orsaken till status ep hos barn?

Akut infektion med feber

8

Vid vilka åldrar förekommer feberkramper?

3% av barn 6mån-5 års ålder

9

Feberkramp är vilken typ av anfall?

Korta, generaliserade toniska-kloniska kramper

10

Hur stor är återupprepningsrisken vid feberkramper?

30-40%

11

Hur behandlas feberkramper akut?

Diazepam rektalt eller midazolam buckalt

12

Vad innebär begreppet floppy infant?

Spädbarn med symtom på muskulös hypotonus (dvs minskat motstånd mot passiva rörelser).

13

Symtom som talar för ep?

aura, plötslig okontaktbarhet, stereotypt automatiskt beteende, toniskt kloniskt anfall, vridning av huvud/öga, tungbett, urinavgång, trötthet efter anfall (postiktal)

14

I vilken ålder kan ett barn drabbas av infantil spasm (Wests syndrom)?

2-18 mån

15

Symtom vid infantil spasm?

Sekundkorta toniska böjspasmer av axial muskulatur som kommer i kluster om 20-30, flera ggr/dygn. Mental utv och social interaktion avstannar.

16

EEG-bild vid infantil spasm?

Hypsarytmi (multifokala högvoltiga spikes och slow-waves på en kaotisk långsam bakgrund)

17

Prognos vid infantil spasm?

20% dödlighet, 75% mental retardation, >50% utvecklar andra anfall

18

Vad kan infantil spasm behandlas med?

Förstahandspreparat vigabatrin, ACTH

19

I vilken ålder kan barnet drabbas av benign barnepilepsi?

3-13 år

20

Vad ses på EEG vid benign barnep?

Rolandic spikes

21

Hur yttrar sig benign barnepilepsi?

Nattliga anfall: ökad salivering, gurlingar, kloniska ryckningar i munnen.
Dagtid toniska/kloniska ryckningar i ena kroppshalvan.

22

I vilken ålder kan barnet drabbas av absensepilepsi i barndomen (petit mal)?

4-12 år

23

Hur yttrar sig absensepilepsi?

Multipla korta absenser. Provoceras av hyperventilation.

24

Hur är prognosen vid absensepilepsi?

90% tillfrisknar efter puberteten. 5-10% utvecklar toniska-kloniska anfall i vuxen ålder.

25

I vilken ålder kan barnet drabbas av juvenil absensepilepsi?

5-20 år

26

När debuterar juvenil myoklonusepilepsi?

5 år till vuxen ålder

27

Symtom på juvenil myoklunusepilepsi?

Myoklonier ffa i armarna 1-2h efter uppvaknande. Tappar saker, spiller. Ibland absenser. Normal utveckling.

28

I vilken ålder debuterar Lennox-Gastauts syndrom?

3-8 år

29

Vad är typiskt för Lennox-Gastaut?

Dagliga anfall. Mental retardation, beteendeproblem. Dålig prognos.