3. Hoven en rechtbanken Flashcards

1
Q

Voor wat is de vrederechter bevoegd

A
 • vorderingen onder de 5.000 euro
 • een hele reeks conflicten, zoals over erfdienstbaarheid
 • een reeks bijzondere bevoegdheden, zoals de aanstelling van een bewindvoerder voor een meerderjarige, de gedwongen opname van een geesteszieke, …
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Wat bij hoger beroep bij vrederechter

A

naar (burgerlijke) rechtbank van eerste aanleg (enkel bij vorderingen boven 2.000 euro mogelijk)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Voor wat is de politierechtbank bevoegd

A
 • verkeersmisdrijven
 • vergoedingen van schade na een verkeers- of treinongeval
 • hoger beroep tegen GAS-boete
 • hoger beroep voetbalwet (bv. stadionverbod)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wat bij hoger beroep bij de politierechtbank

A

naar (correctionele) rechtbank van eerste aanleg (enkel bij vorderingen boven 2.000 euro mogelijk)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wat valt onder de rechtbank van eerste aanleg

A
 • burgerlijke rechtbank
 • correctionele rechtbank
 • familierechtbank
 • jeugdrechtbank
 • raadkamer
 • strafuitvoeringsrechtbank
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Voor wat is de burgerlijke rechtbank bevoegd

A
 • geschillen boven de 5.000 euro (bv. schadevergoeding)
 • geschillen waarvoor geen enkele andere rechtbank bevoegd is
 • hoger beroep tegen vonnis vrederechter
 • hoger beroep tegen vonnis politierechtbank
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wat bij hoger beroep bij de burgerlijke rechtbank

A

naar hof van beroep

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Voor wat is de correctionele rechtbank bevoegd

A
 • wanbedrijven, zoals diefstal, aanranding eerbaarheid, slagen en verwondingen, oplichting, …
 • “gecorrectionaliseerde misdaden” waarvoor eigenlijk assisen bevoegd is, maar verzachtende omstandigheden spelen
 • +16 jarigen in zeer uitzonderlijke gevallen (na “uithandengeving” door jeugdrechter)
 • hoger beroep tegen vonnis politierechtbank in strafzaken
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat is een correctionalisering

A
 • zaken die normaal voor assisen zouden moeten komen, gaan naar de correctionele rechtbank omdat er ‘verzachtende omstandigheden’ zijn
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat is een opvallende anekdote/verschil tussen burgerlijke en correctionele rechtbank

A
 • correctionele rechtbank: Strafwet is overtreden en er is een burgerlijke partijstelling, dan zal de rechter een uitspraak doen over de burgerlijke partij.
  –> de rechter kan uitspraak doen over de schadeloosstelling en de straf
 • HIERTEGENOVER kan een burgerlijke rechtbank nooit uitspraken doen over de strafovertreding
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wie is de Vlaamse minister van Justitie

A

= sinds de laatste staatshervorming is dit Zuhal Demir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Onder welke bevoegdheid valt de Jeugdrechtbank

A

= deze valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse justitie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat bij hoger beroep bij de correctionele rechtbank

A

naar hof van beroep

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Voor wat is de familierechtbank bevoegd

A
 • geschillen zoals echtscheiding, afstamming, alimentatie, ouderlijk gezag, …
 • hoger beroep tegen beslissingen vrederechter

= nadruk op bemiddeling + verzoening
→ minnelijke schikking

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat bij hoger beroep bij de familierechtbank

A

naar hof van beroep

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Voor wat is de jeugdrechtbank bevoegd

A
 • misdrijven door minderjarigen (niet voor verkeersovertredingen van +16 jaar)
 • hulpverlening als minderjarige in gevaar is/opgroeit in moeilijke omstandigheden (bv. ouders met een verslaving, bij misbruik, …)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Wat bij hoger beroep bij de jeugdrechtbank

A

naar hof van beroep

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Wat doet de raadkamer

A
 • beslist of een verdachte aangehouden blijft (in afwachting van zijn/haar proces)
 • beslist na een gerechtelijk onderzoek
  1) over “buitenvervolgingstelling” → er zijn onvoldoende bezwaren
  2) verwijzing naar correctionele rechtbank → er zijn voldoende bezwaren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Wat bij hoger beroep bij de raadkamer

A

naar kamer van inbeschuldigingstelling

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Wat doet de strafuitvoeringsrechtbank

A
 • ziet toe op de uitvoering van straffen
 • kent bv. “beperkte detentie” toe
  vb. gevangene mag gevangenis voor maximaal 16 uur verlaten
 • beslist bv. over “voorwaardelijke invrijheidstelling”
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Wat is voorwaardelijke invrijheidstelling

A

= vrij onder enkele voorwaarden
vb. geen contact met slachtoffer
vb. meerdere keren zich ergens moeten gaan aanmelden

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Voor wat is de arbeidsrechtbank bevoegd

A
 • geschillen over arbeidsrecht
 • vergoedingen na arbeidsongevallen
 • beroepsziekten
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Wat bij hoger beroep bij de arbeidsrechtbank

A

naar arbeidshof

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Voor wat is de ondernemingsrechtbank bevoegd

A
 • geschillen tussen ondernemingen
 • geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten
 • geschillen tussen vennoten van een onderneming
 • uitspreken faillissement
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Wat bij hoger beroep bij de ondernemingsrechtbank

A

naar hof van beroep

26
Q

Voor wat is het hof van beroep bevoegd

A
 • beroep tegen vonnis rechtbank eerste aanleg (burgerlijk, correctioneel, familierechtbank, jeugdrechtbank, ondernemingsrechtbank)
27
Q

Welke instelling is deel van het hof van beroep

A

kamer van inbeschuldigingstelling (=KI)

28
Q

Voor wat is de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd

A
 • beroep tegen beslissing raadkamer (of verdachte aangehouden blijft en/of doorverwezen wordt naar correctionele rechtbank)
 • kan ook doorverwijzen naar hof van assisen
29
Q

Voor wat is het arbeidshof bevoegd

A
 • beroep tegen beslissing arbeidsrechtbank
30
Q

Voor wat is het hof van assisen bevoegd + samenstelling

A
 • de zwaarste misdrijven (moord, doodslag, zware zedendelicten, …)
 • politieke misdrijven (aanslag op de instellingen van het land)
 • drukpersmisdrijven (tenzij de strafwet anders voorziet, zoals bij aanzetten tot racisme)

= heeft een volksjury (12 leden)

31
Q

Wat bij hoger beroep bij hof van assisen

A

GEEN, wel cassatie mogelijk

32
Q

Wat is het Hof van Cassatie

A

= hoogste rechtscollege

 • checkt of een rechterlijke beslissing de wet of rechtsregel schendt
  Is dat zo? → vernietiging van de bestreden beslissing
         → verwijzing naar ander rechtscollege
 • hoger beroep? → GEEN
 • er is er maar 1 (Brussel)
 • taalopmerking - enige rechtscollege met hoofdletters (eigennaam)
33
Q

Waar wordt er van een vonnis gesproken

A
 • vrederechter
 • politierechtbank
 • rechtbank eerste aanleg
 • arbeidsrechtbank
 • ondernemingsrechtbank
34
Q

Waar wordt er van een arrest gesproken

A
 • hof van beroep
 • hof van assisen
 • Hof van Cassatie
35
Q

Waar wordt er gesproken van een beklaagde

A
 • politierechtbank
 • rechtbank eerste aanleg (correctioneel)
36
Q

Waar wordt er gesproken van een beschuldigde

A
 • hof van assisen
37
Q

Aan welke rechtbanken/hoven besteden journalisten veel aandacht

A
 • politierechtbank
 • correctionele rechtbank (en raadkamer)
 • hof van assisen (en kamer van inbeschuldigingstelling)
38
Q

Aan welke rechtbanken/hoven besteden journalisten soms aandacht

A
 • jeugdrechtbank
 • strafuitvoeringsrechtbank
 • Hof van Cassatie
 • ondernemingsrechtbank
39
Q

Hoe verloopt een zitting in de correctionele rechtbank

A
 • getuigen worden gehoord
 • burgerlijke partij (benadeelde) vraagt schadevergoeding
 • openbaar ministerie krijgt het woord
  = de pleidooien
 • rechter trekt zich terug voor de beraadslaging
 • het vonnis volgt doorgaans na een maand
40
Q

Wat zijn soorten van strafuitvoering

A
 • geldboete
 • werkstraf
 • elektronisch toezicht (enkelband)
 • voorwaardelijke invrijheidsstelling (na 1/3 periode gevangenis, na 2/3 bij seksueel misdrijf)
  = gedurende proeftijd onder voorwaarden (vb. niet lastigvallen vroegere slachtoffers)
 • veroordeling met uitstel
  = straf wordt uitgesteld en afhankelijk gemaakt van naleving voorwaarden
41
Q

Hoe verloopt een assisenzaak (19 stappen)

A
 • samenstelling jury (12)
  –> openbaar ministerie en verdediging mogen wraken
 • voorlezing van inbeschuldigingstelling
 • voorlezing akte van verdeling (niet verplicht)
 • verhoor beschuldigde(n) door voorzitter hof van assisen
 • verhoor getuigen van het openbaar ministerie
 • verhoor getuigen van burgerlijke partij
 • verhoor getuigen van de verdediging
 • pleidooien burgerlijke partij
 • vordering openbaar ministerie (rekwisitoor)
 • pleidooien verdediging
 • eventueel replieken
  (zelfde volgorde: burgerlijke partij, openbaar ministerie, beschuldigde(n))
 • laatste woord beschuldigde(n)
 • vraagstelling aan de jury door voorzitter hof van assisen
 • beraadslaging jury
 • verklaring jury over gestelde vragen
 • debat over straf door openbaar ministerie en verdediging
 • beraadslaging hof en jury over straf
 • uitspraak hof (arrest)
 • (veel later) arrest over de burgerlijke vordering
42
Q

Wat is de wet-Lejeune

A

= de wet die het mogelijk maakt dat een veroordeelde na een derde van zijn straf in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling

43
Q

Wat is de geschiedenis achter de wet-Lejeune

A
 • 1870
 • advocaat Guillaume Bernays helpt Leon Peltzer
  en worden goede vrienden, inclusief Leons oudere broer Armand Peltzer
 • Armand begint een affaire met Julie Bernays, de vrouw van Guillaume
 • Armand wilt Guillaume uit de weg
 • hele Antwerpse bourgeoisie is op de hoogte van de affaire –> vraagt aan Leon om de advocaat te vermoorden
 • Leon vermomt zicht en lokt Guillaume en schiet zijn slachtoffer in de nek
 • voor de menigte is het duidelijk wie de daders zijn
 • de advocaat van de broers is op dat moment misschien wel de bekendste van het land, Jules Lejeune –> MAAR toch schuldig verklaard en levenslang gekregen
 • Lejeune belooft beide broers om hen op termijn vervroegd uit de gevangenis te krijgen, maar op moment is enkel de koning daarvoor bevoegd
 • in1888 word Lejeune minister van Justitie en hij introduceert de Wet-Lejeune
  –> zorgt ervoor dat de beslissing over voorwaardelijke vrijlating een bevoegdheid van het gerecht wordt
44
Q

Wat zijn enkele argumenten voor de afschaffing van de volksjury

A
 • lange wachttijden: assisenhoven zijn druk bezet en het proces zelf duurt soms weken (maanden) lang
 • discriminatie onder misdadigers: de volksjury is gevoelig voor sentimentele argumenten
  vb. jaloerse echtgenoot die zijn rivaal de schedel klieft “uit onweerstaanbare drang”’ wordt vrijgesproken t.o.v. een oplichter die 5 jaar cel krijgt
 • lijkenpikkerij: gesneden brood voor de media en sociale media: zaken die totaal niets ter zake doen, bieden smeuïge details die opgepikt worden door de media
 • geen correcte vertegenwoordiging van de samenleving: de variatie in profielen is te klein doordat mensen zichzelf uitsluiten (door beroep), advocaten wraken (= de advocaten kunnen juryleden eruit stemmen) en ze zijn erg beïnvloedbaar
 • meer procedurefouten: men is aan de slag met niet-professionele rechters
45
Q

Interview Sofie Demeyer: waarom krijgen correctionele zaken en het hof van assisen de meeste media-aandacht

A

= het zijn de zaken die de mensen het meeste aangaan

46
Q

Interview Sofie Demeyer: mogen journalisten in de Raadkamer of de KI

A

= neen, ze staan op de gang en interviewen na het proces

47
Q

Interview Sofie Demeyer: is het van maatschappelijk belang dat er wordt bericht over correctionele zaken en hof van assisen

A

= ja, kijk maar naar het belang van zaak-Dutroux

48
Q

Interview Sofie Demeyer: mag je zomaar in het Justitipaleis en gerechtsgebouwen filmen

A

= neen, bij grote zaken is het de persmagistraat die hierover beslist en op voorhand de richtlijnen uitlegt

= bij correctionele zaken, kan je de persrechter contacteren en vragen wat er al dan wel/niet mogelijk is

49
Q

Interview Sofie Demeyer: wat heeft de terreurdreiging veranderd in de gerechtsgebouwen

A

= je moet eerst door een ‘scanstraat’ passeren voor je het gebouw binnen mag

50
Q

Interview Sofie Demeyer: wie mag er gefilmd worden

A

= soms beslist voorzitter of de beklaagde al dan niet/wel herkenbaar gefilmd wordt

= na een veroordeling/straf heb je in principe als journalist het recht om de schuldige in beeld te brengen

51
Q

Interview Sofie Demeyer: mag de jury herkenbaar zijn

A

= neen, er wordt gedoogd, bij een ruim shot mogen ze zichtbaar zijn, maar er mag absoluut niet ingezoomd worden

52
Q

Interview Sofie Demeyer: mag de burgerlijke partij in beeld komen

A

= vragen aan de burgerlijke partij

53
Q

Interview Sofie Demeyer: wanneer mag er klank worden opgenomen

A

= voorzitter beslist hierover
= wel opnemen ‘La court’ (en eventuele begroeting)
= later: vonnis/arrest

54
Q

Interview Sofie Demeyer: interview na vrijspraak

A

= dagen voorbereiden
= respectvol zijn
= niet direct na vrijspraak

55
Q

Interview Sofie Demeyer: kan je als journalist ‘off the records’ informatie gebruiken

A

= off the records blijft off the records
= vraag of je het mag gebruiken of later ‘on the records’ nog eens te herhalen

56
Q

Interview Sofie Demeyer: is een publiek debat goed

A

= zeker, kijk naar het euthanasieproces, het debat blijft dan niet enkel bij de feiten

57
Q

Interview Sofie Demeyer: hoe belangrijk is vakjargon voor gerechtsverslaggevers

A

= je moet de terminologie niet altijd gebruiken, maar de inhoudt moet correct zijn
= je moet de terminologie wel beheersen om te weten voor wat het staat

58
Q

Debat: wat is het standpunt van advocaat Walter van Steenbrugge over de afbouw van assisen

A
 • te moeilijk/ingewikkeld geworden voor de gewone burger
 • ten tijde in werking getreden om zich te kunnen verzetten tegen partijdige rechters
 • geen democratisch principe meer: leden volksjury vallen af (geen representatieve weerspiegeling van de samenleving)
 • enkel wraken bij mensen die de zaak niet serieus gaan nemen
 • wilt dat mensen zoals in Amerika niet uit de jury kunnen
 • slachtoffers verkiezen een assisenzaak, bij een correctionele zaak (omdat die veel sneller gaan) hebben slachtoffers het gevoel dat hun zaak ‘minder waard’ is
59
Q

Debat: wat is het standpunt van advocaat Sven Mary over de afbouw van assisen

A
 • het duurt te lang: het debat met een volksjury kan blijven maar dan enkel vb bij de strafmaat
 • mensen sluiten zichzelf uit door hun job, etc waardoor er ‘bijna altijd’ een groep overblijft van mensen in dezelfde jobcategorieën
 • vindt dat de berichtgeving misloopt en te sensationeel is
 • juryleden zijn vatbaarder voor ‘Trial by Google’
60
Q

Debat: wat is het standpunt van assisenjournalist Gust Verwerft over de afbouw van assisen

A
 • geen draagvlak voor
 • ‘besparen’ op rechtvaardigheid
 • de normale mensen zijn het meest gespecialiseerd in zaken als moord
 • zag geen problemen doorheen de jaren door de toenemende techniciteit (vb.DNA), maar hij vindt deze argumenten niet nodig