5. Andere gerechtshoven Flashcards

1
Q

Geef 4 andere gerechtshoven

A
 • Raad van State
 • Raad van Vergunningsbetwistingen
 • Grondwettelijk Hof
 • Rekenhof
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Geef de structuur van de Raad van State

A

twee taken, dus twee afdelingen
- afdeling wetgeving
- afdeling bestuursrechtspraak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wat houdt de afdeling wetgeving in de Raad van State in

A
 • geeft (niet bindend) advies over wetten en decreten die in maak zijn
 • advies kan steeds gevraagd worden door xx
 • advies moet gevraagd worden door xx
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Waarom is het van cruciaal belang dat er advies wordt gevraagd aan de Raad v State

A

= steekvlampolitiek vermijden

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wat is steekvlampolitiek

A

= ondoordachte wetgeving als gevolg van een directe reactie op de publieke opinie na een belangrijk en ontoelaatbaar incident

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wie KAN advies vragen aan de afdeling wetgeving in de Raad van State

A
 • voorzitter Kamer, Senaat of Vlaams parlement
 • federale of regionale ministers
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wie MOET advies vragen aan de afdeling wetgeving in de Raad van State

A
 • voor voorontwerpen van wet, decreet of ordonnantie
 • voor koninklijke besluiten en ministeriële besluiten
 • voor voorstellen van wet, decreet of ordonnantie als 1/3 parlementsleden het vragen of als 1/2 taalgroep het vraagt (ook voor amendementen)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat houdt de afdeling bestuurszaken in de Raad van State in

A
 • kan beslissingen van administratieve overheden annuleren (van regeringen, provinciebesturen, gemeentebesturen, publieke instellingen, examencommissies, …)
 • gevolg: alsof de beslissing nooit heeft bestaan
  vb. coronamaatregelen: annulering sluiting cultuursector
  vb. openbare werken
  vb. een belasting die wordt gegeven
  vb. een tuchtsanctie voor een ambtenaar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat houdt de hervorming van de Raad van State in

A
 • minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil o.m.
  1) ‘bestuurlijke lus’ = tijd geven tijdens de beroepsprocedure om via een tussenuitspraak een bestuursfout recht te zetten i.p.v. vernietiging van een beslissing

2) gedeeltelijk afschaffen van het dubbel (voor)onderzoek: nu wordt het onderzoek gevoerd door auditeur en vervolgens door de Raad zelf, het nieuwe systeem zou inhouden dat de auditeur slechts in een beperkt aantal zaken (vb. complex geschil)

3) minder adviezen bij wetgevend werk (als dat advies weinig meerwaarde heeft): nu al kan de Raad van State zo’n vraag om preventieve controle naast zich neerleggen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat houdt de Raad voor Vergunningsbetwistingen in

A
 • behandelt beroepen (mbt ruimtelijke ordening) over
  1) stedenbouwkundige vergunningen
  2) verkavelingsvergunningen
  3) omgevingsvergunningen
  4) registratiebeslissingen
  5) onteigeningen
 • betreft zaken in Vlaanderen (Vlaamse rechtspraak)
 • cassatieberoep? Raad van State
  = onderzoek of uitspraak conform is met regels en procedures
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Uit wie bestaat het Grondwettelijk Hof + vb

A

= 6 juristen en 6 gewezen politici vb. Danny Pieters

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Wat doet het Grondwettelijk Hof

A
 • bevoegdheidsconflicten oplossen
 • toetsing aan de Grondwet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat doet het Grondwettelijk Hof bij bevoegdheidsconflicten

A
 • uitgangspunt: wetten van het federale parlement en decreten/ordonnanties van de deelstaten staan op gelijke voet (zo voorzien door de Grondwet)
 • als deze strijdig zijn dan hakt het Grondwettelijk Hof de knoop door
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Wat bedoelt men met de toetsing aan de Grondwet door het Grondwettelijk Hof

A
 • nagaan of wetten/decreten/ordonnanties de grondwetsartikelen respecteren
 • nagaan of wetten/decreten/ordonnanties het beginsel van de federale loyauteit respecteren
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Welke grondwetsartikelen controleert het Grondwettelijk Hof (3)

A
 • de rechten en vrijheden van alle Belgen
 • de invoering van belastingen
 • de bescherming van vreemdelingen op het Belgisch grondgebied
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wat is federale loyauteit

A

de federale staat en deelstaten mogen elkaar niet tegenwerken

17
Q

Wat doet het Rekenhof

A
 • het Rekenhof doet een externe controle van de begroting van
  1) de federale staat
  2) de deelstaten
  3) de openbare instellingen die van de federale staat en deelstaten afhangen
  4) de provincies