9a. Deontologie Flashcards

1
Q

Wat is het uitgangspunt van de code van de raad voor de journalistiek

A
 • leidraad voor journalisten (hun dagelijkse praktijk)
 • regels door/van de sector zelf
  1) zijn geen regels van de wetgevende macht
  2) valt niet altijd samen met wetgeving en rechtspraak
  3) deontologie en recht lopen soms gelijk, maar lopen soms uiteen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Wat is de beginselen code van de code van de raad voor de journalistiek

A
 • recht op informatie en vrije meningsuiting = mensenrecht
 • de journalist respecteert de mensenrechten en legt zichzelf normen op
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Welke normen leggen journalisten zichzelf op op basis van de beginselen code

A
 • waarheidsgetrouw berichten
 • onafhankelijk informatie vergaren en verstrekken
 • fair optreden
 • respect betonen voor het privéleven en de menselijke waardigheid
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wat zijn de 4 normen van de code van de raad van de journalistiek

A
 • waarheidsgetrouw berichten
 • onafhankelijk informeren
 • fair play
 • respect voor privéleven en menselijke waardigheid
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wat houdt de norm ‘waarheidsgetrouw berichten’ in

A
 • oorsprong van informatie kennen
 • geen informatie verdraaien
 • verklaringen geïnterviewde getrouw weergeven
 • onderscheid maken tussen feitelijke berichtgeving en commentaar
 • onjuist weergeven (feitelijk) informatie rechtzetten
 • wederwoord om feitelijke informatie recht te zetten of aan te vullen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wat houdt de norm ‘onafhankelijk berichten’ in

A
 • onafhankelijkheid bewaren en druk weren
 • geen belangenvermenging
 • geen reclame of propaganda
 • geen voordelen aanvaarden die onafhankelijkheid in gevaar brengen
 • geen misbruik van voorkennis (van financiële informatie) en geen marktmanipulatie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wat houdt de norm ‘fair play’ in

A
 • loyale methodes om informatie, beeld of klank te verkrijgen of verwerken
 • respectvol voor mensen in een kwetsbare situatie (minderjarigen, slachtoffers, …)
 • niet betalen voor informatie
 • zich bekend maken als journalist
 • geen plagiaat
 • bronnen beschermen
 • wederhoor verlenen bij beschuldigingen
 • geen afspraken die onafhankelijkheid in gedrang brengen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat houdt de norm ‘respect voor privéleven en menselijke waardigheid’ in

A
 • rekening houden met de rechten van iedereen die in de berichtgeving voorkomt
 • privéleven van mensen respecteren
 • menselijke waardigheid respecteren
 • niet overdrijven bij vrijgegeven details en/of beelden
 • geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen
 • zich niet opdringen bij slachtoffers en hun directe omgeving
 • niet aanzetten tot discriminatie of racisme
 • geen stigmatiserende berichtgeving (cfr. etnische afkomst, religie, gender, ..)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Welke bepalingen uit de code zijn met richtlijnen en aanbevelingen aangevuld en wanneer

A
 • code is van 2010 met updates in 2012, 2015, 2016 en 2019
 • onder meer omwille van digitalisering en fake news
  1) snelheid niet voor waarachtigheid
  2) rechtzettingen bij online berichtgeving
  3) fouten in opiniebijdragen duiden
  4) verantwoordelijkheid voor hyperlinks
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Wat zegt de code over minderjarigen in beeld

A
 • in principe = toestemming vragen aan betrokkene, ouders, voogd
 • soms is toestemming niet nodig
  1) algemene beelden op openbare plaatsen
  2) bij alledaagse en niet controversiële onderwerpen
  3) beelden verspreid door officiële instanties
  4) als maatschappelijk belang zwaarder weegt dan belang minderjarige
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wat zegt de code over verborgen opnames

A

incognito- en aliasjournalistiek
- in principe = journalist maakt zich kenbaar

 • soms kan dat van principe afgeweken worden
  1) bij voldoende maatschappelijk belang
  2) als de informatie op geen andere manier te verkrijgen is
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Wat zegt de code over wederhoor

A
 • in principe = contacteer betrokken vooraf bij beschuldigingen en laat reageren
 • moet niet bij verwijzingen naar officiële communicatie van politie, parket, ..
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat zegt de code over embargo

A
 • in principe = afspraak om informatie tot een bepaald tijdstip niet te publiceren
 • vervalt als de informatie uit een andere bron bekend is
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Wat zegt de code over on/off the records

A
 • on the record = bron mag formeel geciteerd worden
 • off the record = informatie mag gebruikt worden maar bron mag niet geciteerd worden
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat zegt de code over slachtoffers

A
 • in principe = geen volledige identificatie
 • van dat principe kan afgeweken worden
  1) bij publieke figuren
  2) bij instemming van het slachtoffer
  3) bij maatschappelijk belang
 • identificatie is verboden bij seksueel geweld
  1) tenzij bij (schriftelijke) toestemming of toestemming onderzoeksmagistraat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Wat zegt de code over hyperlinks

A
 • als een journalist de inhoud van een andere site embedt, is hij verantwoordelijk voor het geheel
17
Q

Wat zegt de code over verdachten en veroordeelden

A
 • volledige identificatie
  1) bij maatschappelijk belang
  2) bij een publiek persoon
  3) bij aannemelijke schuld
 • beperkte of geen identificatie
  1) bij lichte feiten (met oog op herintegratie in de maatschappij)
  2) beperkt = initialen, leeftijd, woonplaats
18
Q

Wat doet de Raad voor de Journalistiek bij vragen en klachten

A
 • eerst probeert de secretaris-generaal als ombudsman een minnelijke schikking tot stand te brengen
 • als een minnelijke schikking niet mogelijke is, volgt een tegensprekelijke procedure voor de Raad
19
Q

Welke soorten minnelijke schikking probeert de secretaris-generaal tot stand te brengen

A

1) verduidelijking of toelichting
2) gesprek
3) excuses
4) publicatie van een vervolgartikel
5) wederwoord
6) rechtzetting

20
Q

Wat is een tegensprekelijke procedure voor de Raad

A
 • toetst het journalistiek werk aan de deontologische code (en internationale code)
 • samenstelling
  1) 12 journalisten
  2) 12 vertegenwoordigers van mediaorganisaties
  3) 12 externen (vertegenwoordigen publiek/samenleving)
 • uitspraak = klacht is gegrond of ongegrond
 • geen sancties of schadevergoedingen
21
Q

Geef 2 voorbeelden van externe aanbevelingen

A
 • zelfdoding: aanbevelingen van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
 • COVID-19: aanbevelingen van de World Health Organization
22
Q

Wat houdt de aanbevelingen bij zelfdoding in

A
 • wees spaarzaam met details
 • zorg voor correcte duiding + vermijd dramatisering en simplificering
 • weeg af of nieuws over niet-publieke personen opweegt tegen imitatierisico’s
 • geen details of romantiseren bij beroemdheden
 • respecteer privacy en welzijn nabestaanden
 • heb aandacht voor preventie en verwijs naar hulpmogelijkheden
23
Q

Wat houdt de aanbevelingen bij COVID-19 in

A
 • gebruik vertrouwde en betrouwbare bronnen
 • vermeld de bron
 • gebruik duidelijke taal
 • vermeld de cijfers
 • herinner iedereen aan de voordelen van de vaccins