EXTRA - Vlaamse justitie Flashcards

1
Q

Wie is bevoegd voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

A

= een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Wie is de minister-president van de Vlaamse regering

A

Jan Jambon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wat is er door de staatshervorming overgeheveld naar de gemeenschappen

A
 • de jeugdrechtbank
 • de enkelbanden
 • de justitiehuizen (organiseren alternatieve straffen en begeleiden zowel slachtoffers als daders)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wie is de federale minister van Justitie

A

= Vincent Van Quickenborne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wat is de visie van minister Zuhal Demir over de verdere opsplitsing van Justitie

A

= voor verdere opsplitsing

= één van haar standpunten (en van haar partij): trias politica: indeling bestaat bij ons op het federale niveau, maar amper op het niveau van de deelstaten
–> er is een Vlaamse regering, een Vlaams parlement, maar amper een Vlaamse rechterlijke macht

 • subsidiariteitsbeginsel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Welke partij is tegen de opsplitsing van justitie en wat zijn hun standpunten

A

= Groen
= waarschuwt voor nog meer vertragingen en een hogere kostprijs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Aan welke experts vroeg Zuhal Demir een onderzoek uit te voeren voor een verdere opsplitsing van justitie

A
 • Stefan Sottiaux
 • Arvid Rochtus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Interview Stefan Sottiaux: wat zijn de grote delen van justitie en onder welke bevoegdheid vallen ze

A
 • hoven en rechtbanken
 • politie
 • strafuitvoering en gevangenis
  –> bevoegdheid van de federale overheid
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Interview Stefan Sottiaux: wat zijn de argumenten tegen de opsplitsing van justitie

A
 • drugsproblematiek, strijd tegen terrorisme kunnen enkel op federaal niveau aangepakt worden
 • wanneer een regio te weinig inzet op justitie, te laks is bij de vervolging, ondervindt een andere regio hier ook gevolgen van
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Interview Stefan Sottiaux: wat is het subsidiariteitsbeginsel

A

= houdt in dat alles wat op het lokale niveau kan worden georganiseerd, ook het niveau dat het dichtst bij de burger moet worden aangepakt

= enkel bevoegdheden mag overdragen naar een hoger niveau als daar goede argumenten voor zijn
vb. grensoverschrijdend karakter (klimaat, criminaliteit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Interview Stefan Sottiaux: wat zijn de argumenten voor de opsplitsing van justitie

A
 • subsidiariteitsbeginsel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Interview Stefan Sottiaux: stelling: in een Vlaamse crèche in Brussel werkt en mishandelt een Franstalig persoon de kinderen: welke regels gelden er dan indien het strafrecht naar de deelstaten gaan

A
 • regels van deelstaten: dus regels van Brussel Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaanderen blijft bevoegd voor de crèche maar niet voor het strafrecht daar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Interview Stefan Sottiaux: hou zouden de rechtbanken gesplitst kunnen worden

A
 • deelstatelijk niveau: vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep
 • federaal: Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Interview Stefan Sottiaux: stelling: in Vilvoorde schiet een man iemand neer, hij vlucht en de politie achtervolgt hem tot in Brussel waar hij een agent neerschiet: waar zal die man berecht worden

A

= moeten nog criteria voor bepaald worden

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat is wafelijzerpolitiek

A
 • een budgetteringsmethode in België dat werd toegepast voor de financiering van grote projecten in de twee landsdelen
 • doel van deze methode was om ervoor te zorgen dat geen van beide landsdelen benadeeld werd
  = als er geld beschikbaar werd gesteld voor een project in Wallonië, er evenveel geld werd uitgegeven aan een vergelijkbaar project in Vlaanderen en omgekeerd
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly