Farmakobiologia infekcji Flashcards

1
Q

SALWARSAN

NEOSALWARSAN

A

Toksyczne związki arsenu kumulujące się względnie w krętkach bladych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

PRONTOSIL

A

Czerwony barwnik, prekuror SULFONAMIDÓW

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

“I grupa” środków (na co działa, gdzie użyć, oporność?)

A

Uderzające w podstawowe procesy życiowe związane z produkcją ATP - m.in. większość środków odkażających.
-Niska wybiórczość
-Duża toksyczność
-Użycie tylko miejscowe
NAJMNIEJSZA możliwość wystąpienia oporności

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

“II grupa” (wybiórczość, stężenie a działanie)

A

Uderzające w procesy związane z syntezą budulca drobnoustrojów
-Względnie wybiórcze -> szlaki te same u gospodarza i pasożyta ale różna struktura enzymu
-Różnica ILOŚCIOWA - preferencyjnie działają na drobnoustrój ale wyższe dawki na kom. gospodarza
SULFONAMIDY, INHIBITORY DHFR, NITOMIDAZOL
-Oporność wtórna może wystąpić

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

“III grupa” (na co działa, oporność?)

A

Uderzające w reakcje JAKOŚCIOWO różne od tych w komórkach gospodarza.
Często antybiotyki - związki pochodzenia naturalnego
NAJWIĘKSZA możliwość wystąpienia oporności (reguła)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

“Efekt postantybiotykowy”

A

Związki o charakterystyce działania HIT and RUN
-Połączenie z punktem uchwytu wywołuje takie zmiany w organizmie drobnoustroju, że obecność substancji nie jest konieczna -
AMINOGLIKOZYDY, FLUOROCHINOLONY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Dlaczego AZYTROMYCYNĘ dawkujemy tak krótko?

A

Kumuluje się w komórkach żernych, długo pozostaje w miejscu ZAPALENIA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Działanie bakteriobójcze zależne od czasu

A

Drobnoustrój zabijany wtedy, kiedy stężenie przekracza MBC.

NIEZBĘDNA stała obecność leku w odpowiednim stężeniu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

MBC?

A

Minimalne stężenie bakteriobójcze MBC>MIC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

MIC?

A

Minimalne stężenie hamujące wzrost MIC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

VRE

A

vancomycin resistant Enterococci

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

LRE

A

linezolid resistant Enterococci

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly