NNTRI Flashcards

1
Q

Mechanizm?

A

Leki łączą się bezpośrednią z odwrotną transkryptazą w innym miejscu niż NTRI i ALLOSTERYCZNIE hamują jej aktywność.

 • Działanie tylko na HIV-1
 • Nie wymagają fosforylacji
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Na czym polega oporność na NNTRI?

A

Może rozwijać się szybko w czasie terapii

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

NNTRI - dnp ogólnie

A
 • Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
 • Dolegliwości ze strony skóry
 • Wiele z nich metabolizowane przez izoformę CYP3A4
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Inhibitor metabolizmu leków?

A

DELAWIRDYNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Induktor enzymów P450

A

NEWIRAPINA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Induktor/inhibitor

A

EFAWIRENZ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

DELAWIRDYNA (wchłanialność, wiązanie z osoczem, dystrybucja)

A
 • Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego
 • Silne wiązanie z białkami osocza
 • Słabo przechodzi do OUN
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

DELAWIRDYNA - dnp

A
-Zaczerwienie skóry
(lub nawet polekowy Steven-Johnson)
-Zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi
-Hamowanie metabolizmu innych leków
-Teratogenny
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jakie leki stosowane z ……… (lek hamujący P450) mogą być dawkowane 2, zamiast 3 razy dziennie?

A

z….. DELAWIRDYNĄ

1) INDYNAWIR
2) SAKWINAWIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

EFAWIRENZ (wchłanialność, wiązanie z osoczem, dystrybucja)

A
-45% wchłanialność z przewodu pokarmoweo
(tłuszcz wzmaga, ale stosowanie TYLKO na pusty żołądek - ryzyko zatrucia)
-Silne wiązanie z białkami osocza
-Źle przenika do OUN
-Długi czas działania
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

EFAWIRENZ - dnp

A

-Zaburzenia ze strony OUN
(zawroty głowy, bezsenność, bóle głowy, omamy, pobudzenie)
——>mogą dotyczyć aż 50% chorych!!!! ale przemijają po miesiącu

-Zmiany skórne 30%

 • Nudności wymioty biegunka
 • Zwiększenie aktywności aminotransferaz i cholesterolu 20%
 • Teratogenny
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

NEWIRAPINA

A
 • Dobrze wchłania się p.o.
 • W OUN 45% stężenia krwi
 • Długi czas działania
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Leczenie skojarzone matki z AIDS?

A

NEWIRAPINA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

NEWIRAPINA dnp

jakie, induktor/inhibitor?

A

Zmiany skórne - wkurwiające swędzenie
(trzeba zwiększać dawkę stopniowo)
-Uszkodzenie wątroby
-Induktor CYP3A4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

NEWIRAPINA - uszkodzenie wątroby u kogo?

A

Dużo limfocytów T
Kobiet
Zakażeni HBV HCV

—> istnieją przypadki piorunującego uszkodzenia wątroby

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

ETRAWIRYNA

co w niej takiego fajnego?

A
 • Działa u opornych na EFAWIRENZ i NEWIRAPINĘ

- Bardziej elastyczna interakcja z odwrotną transkryptazą - mniej mutacji

17
Q

ETRAWIRYNA - dnp

A

Zmiany skórne

 • Zaburzenia hematologiczne
 • Neutropenia
 • Przewód pokarmowy
18
Q

RILPIWIRYNA

A
 • silniejsze i dłuższe działanie
 • mniej DNP niż efawirenz i NEWIRAPINA
 • farmakodynamika jak ETRAWIRYNA
19
Q

RILPIWIRYNA - dnp

A

Zaburzenia nastroju

 • —->depresja, dysforia, myśli samobojcza
 • Bezsenność
 • Wzrost aktywności aminotransferaz
 • Zaczerwienienie skóry
20
Q

WYMIENIĆ

A
DELAWIRDYNA
EFAWIRENZ
NEWIRAPINA
ETRAWIRYNA
RILIPIWYNA