Ábhair Scoile Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Ábhair Scoile > Flashcards

Flashcards in Ábhair Scoile Deck (20):
0

Gaeilge

Irish

1

Laidin

Latin

2

Fraincais

French

3

Béarla

English

4

Gearmáinis

German

5

Spáinnis

Spanish

6

Ealaín

Art

7

Eolaíocht

Science

8

Miltalóireacht

Metalwork

9

Ríomhairí

Computers

10

Tíos

Home economics

11

Adhmadóireacht

Woodwork

12

Líníocht theicniúil

Technical drawing

13

Corpoideachas

Physical education

14

Stair

History

15

Staidéar gnó

Business studies

16

Staidéar clasaiceach

Classical studies

17

Tíreolaíocht

Geography

18

Matamaitic

Maths

19

Drámaíocht

Drama

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):