Nathanna don Scéal Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Nathanna don Scéal > Flashcards

Flashcards in Nathanna don Scéal Deck (32):
1

The memory of that day is so clear in my mind it's like it happened yesterday

Tá cuimhne an lá sin chomh soiléir i m'intinn is gur tharla sé inné

2

It was a cold winters morning

Maidin fhuar geimhridh a bhí ann

3

It was a fine hot summers day

Lá breá brothallach an tsamhraidh a bhí ann

4

Night was falling

Bhí oíche ag titim

5

The sun was splitting the stones

Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch

6

The sun was shining down from the sky

Bhí an ghrian ag spalpadh anuas ón spéir

7

There wasn't a puff of wind

Ní raibh puth gaoithe ann

8

It was pouring rain

Bhí sé ag stealladh báistí

9

There was ice on the road

Bhí leac oighir ar an mbóthar

10

It was dark as a pick

Bhí sé chomh dubh le pic

11

There was a soft wind blowing

Bhí gaoth bhog ag séideadh

12

I heard thunder and lightning

Chuala mé tintreach agus toirneach

13

I saw a flash of lightning

Chonaic mé splanc tintrí

14

I was walking home from school

Bhí mé ag siúl abhaile ón scoil

15

I was at home on my own

Bhí mé sa bhaile i m'aonar

16

I was out with my friends

Bhí mé amuigh le mo chairde

17

I was in my friend's house

Bhí mé i dteach mo charad

18

The place was packed with people

Bhí an áit plódaithe le daoine

19

There wasn't a soul around

Ní raibh duine ná deoraí ann

20

We were excited

Bhíomar ar bís

21

I was excited

Bhí sceitimíní orm

22

I was on the pig's back

Bhí mé ar mhuin na muice

23

I was sweating

Bhí mé ag cur allais

24

I was perished with the cold

Bhí mé préachta leis an bhfuacht

25

I was shaking with fear

Bhí mé ag crith le heagla

26

My heart was in my mouth

Bhí mo chroí i mo bhéal agam

27

I was scared for my life

Bhí mé scanraithe i mo bheatha

28

I was bulling

Bhí mé ar buile

29

I was worried

Bhí imní orm

30

I didn't believe my eyes/ears

Níor chreid mé mo shúile/mo chluasa

31

I was confused

Bhí mearbhall orm

32

I was distraught

Bhí mé trína chéile

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):