Na Ceisteanna Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Na Ceisteanna > Flashcards

Flashcards in Na Ceisteanna Deck (28):
0

Cén fáth

Why

1

Cén chaoi

How

2

Cad é

What is?

3

Conas

How

4

Cá fhad

How long

5

Déan cur síos ar

Describe

6

Luaigh

List

7

Mínigh

Explain

8

Abair

Say

9

Cathain

When

10

Cén áit

What place

11

Cén duine

What person

12

Cé mhéad

How much/many

13

Cad chuige

With what

14

Cén aois

What age

15

Conas a tharla sé

How did it happen

16

Cé hiad

Who were

17

Cén cineál

What type

18

Dhá threith

2 characteristics

19

Dhá chúis

2 reasons

20

Inis

Tell

21

Déan tracht ar

Make reference to

22

Tabhair cuntas gairid

Give an account of

23

Cén saghas

What type

24

Cár/Cá bhfuil

Where

25

Cén sort

What type

26

Who

27

Céard/Cad/Cén

What

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):