An Timpeallacht Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > An Timpeallacht > Flashcards

Flashcards in An Timpeallacht Deck (48):
1

Animal

Ainmhí

2

Leaves

Duilleóga

3

Forest

Coill

4

Air

Aer

5

Beach

Trá

6

Earth

Domhan

7

Tree

Crann

8

Sea

Farraige

9

Glacier

Oighearshruth

10

Boulder

Bollán

11

Mountain

Sliabh

12

Cloud

Scamall

13

Weather

Aimsir

14

Nature

Dúlra

15

Rain

Báisteach

16

Snow

Sneachta

17

Rock

Carraig

18

Tumbleweed

Tom rothlaim

19

Bonsai tree

Crann bonsai

20

Rainbow

Bogha báistí

21

Coral

Coiréal

22

Chicken

Sicín

23

Litter

Eileatram

24

Melting

Atá ag leá

25

Flooding

Tuile

26

Drought

Triomach

27

Famine

Gorta

28

Tsunami

Súnámaí

29

Carbon dioxide

Dé-ocsáid carbóin

30

Pollution

Truailliú

31

Earthquakes

Crith talún

32

Lightning

Tintreach

33

Hurricane

Hairicín

34

Gases

Na gáis

35

Tornado

Tornádó

36

Thunder

Toirneach

37

Storm

Stoirm

38

Acid rain

Báisteach aigéadach

39

Deforestation

Dífhoraoisiú

40

Salt water

Salann uisce

41

Extinct

Díofra

42

Cancer

Ailse

43

Desert

Tuilleamh

44

Vulnerable

Leochaileach

45

Ozone layer

Ciseal ózóin

46

Global warming

Éama domhanda

47

Dandelion

Caisearbhán

48

Cactus

Cachtas

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):