An Fhilíocht Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > An Fhilíocht > Flashcards

Flashcards in An Fhilíocht Deck (47):
1

Poetry

Filíocht

2

Poet

File

3

Poem

Dán

4

Verse

Véarsa

5

Title

Teideal

6

Image

Íomhá

7

Emotion/Feeling

Mothúchán

8

Language

Friotal

9

Theme

Téama

10

Metaphor

Meafair

11

Simile

Samhail

12

Repetition

Athrá

13

Effective

Éifeachtach

14

Reader

Léitheoir

15

Insight

Léargas

16

Buaic

Peaks

17

Remember

Cuimhin

18

Says

Deireann

19

Refers

Tagraíonn

20

Emphasis

Béim

21

Range

Réimse

22

Reflected

Sonrú

23

Strong(er)

Láidre

24

Creates

Cruthaíonn

25

Feature

Gné

26

Important

Thabhachtach

27

The poet shows

Taispeánann an file

28

The poet refers to

Tagraíonn an file do

29

There is emphasis on

Tá béim ar

30

This poem is based on

Tá an dán seo bunaithe ar

31

The poet feels

Mothaíonn an scríbhneoir

32

The poet shows

Léiríonn an file

33

To be seen in the poem, there is

Le feiceáil sa dán, tá

34

It is an effective technique

Is teicnic an éifeachtach í

35

The poet remembers

Is cuimhin leis an bhfile

36

The reader gets an insight on

Faigheann an léitheoir léargas ar

37

According to the poet

Dar leis an bhfile

38

It adds to the poem

Cuireann sé leis an dán

39

The poet expresses the theme

Cuireann an file téama in iúl

40

The poet presents the emotion

Cuireann an file an mothúchán os ár gcomhair

41

The poet creates a picture of

Cruthaíonn an file pictiúr de

42

This poem has to do with

Baineann an dán le

43

The poet says

Deireann an file

44

The poem had an effect on me

Chuaigh an dán i bhfeidhm orm

45

There is a range of emotions evident in the poem

Tá réimse mothúchán le sonrú sa dán

46

It is clear from the poem

Is soléir ón dán

47

It is an important aspect

Is gné thabhachtach í

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):