Liosta Focail Na Seachtaine 17 Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Liosta Focail Na Seachtaine 17 > Flashcards

Flashcards in Liosta Focail Na Seachtaine 17 Deck (22):
1

Poems

Dánta

2

Poet

File

3

The theme of the poem

Téama an dáin

4

Emotion

Mothúchán

5

Emotions

Mothúcháin

6

Verse

Véarsa

7

Verses

Véarsaí

8

Held

Gafa

9

Image

Íomhá

10

Images

Íomhánna

11

A mouse

Luch

12

A little mouse

Luichín

13

Dead

Marbh

14

Hungry

Ocras

15

Thirst

Tart

16

To keep

Coinnigh/coiméad

17

I kept

Choinnigh mé/choimeád mé

18

Poem

Dán

19

I/You Keep

Coinním/coinníonn tú

Coimeádaim/coimeádann tú

20

I will keep

Coinneoidh mé/coimeádfaidh mé

21

Keeping

Ag coinneáil/ag coimeád

22

The poet gives the mouse human characteristics and we have pity for him

Tugann an file tréithe daonna don luichín agus Bíonn trua againn dó

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):