Scéal: Briathra san Aimsir Chaite Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Scéal: Briathra san Aimsir Chaite > Flashcards

Flashcards in Scéal: Briathra san Aimsir Chaite Deck (48):
1

I was

Bhí mé

2

I felt

Bhraith mé

3

I broke

Bhris mé

4

I won

Bhuaigh mé

5

I hit (met)

Bhuail mé (le)

6

I helped

Chabhraigh mé

7

I lost

Chaill mé

8

I thought

Cheap mé

9

I knocked

Chnág mé

10

I slept

Chodail mé

11

I saw

Chonaic mé

12

It finished

Chrochnaigh sé

13

I went

Chuaigh mé

14

I sold

Dhíol mé

15

I said

Dúirt mé

16

I woke up

Dhúisigh mé

17

I closed

Dhún mé

18

I escaped

D' éalaigh mé

19

I got up/I succeeded

D' éirigh mé (le)

20

I left

D' fhág mé

21

I looked at

D' fhéach mé

22

I got

Fuair mé

23

I hurt

Ghortaigh mé

24

I went

D' imigh mé

25

I told

D' inis mé do

26

I moved

D' iompaigh mé

27

I ate

D' ith mé

28

I followed

Lean mé

29

I jumped

Léim mé

30

I sprained

Leon mé

31

I felt

Mhothaigh mé

32

I opened

D' oscail mé

33

I drank

D' ól mé

34

I picked

Phioc mé

35

I made/did

Rinne mé

36

I wrote

Scríobh mé

37

I saved

Shábháil mé

38

I thought

Shíl mé

39

I decided

Shocraigh mé

40

I reached

Shroich mé

41

I sat

Shuigh mé

42

I thought

Smaoinigh mé

43

I came

Tháinig mé

44

I fell

Thit mé

45

I drove

Thiomáin mé

46

It started

Thosaigh sé

47

I gave

Thug mé

48

I prepared

D' ullmhaigh mé

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):