Frásaí faoi dhaoine óga Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Frásaí faoi dhaoine óga > Flashcards

Flashcards in Frásaí faoi dhaoine óga Deck (26):
1

People become addicted to...

Éiríonn daoine gafa le...

2

People go overboard with...

Téann daoine thar fóir le...

3

There's danger linked to...

Bhaineann baol le...

4

Chat rooms

Seomraí cainte

5

They pretend they are teenagers

Bíonn siad ag ligean orthu gur déagóirí iad

6

People become lazy and lethargic in front of the screen

Éiríonn daoine leisciúil agus marbhánta ina suí os comhair scáileáin

7

People don't get any exercise

Ní fhaigheann daoine clachtadh coirp

8

Parents are pressurised to buy the latest phone

Cuirtear brú ar thuismitheoirí an fón is déanaí a cheannach

9

School work is neglected

Déantar faillí san obair scoile

10

People don't speak to one another

Ní labhraíonn daoine lena chéile

11

It's said there's a danger from the phones

Deirtear go mbaineann baol leis na fóin

12

Children see a lot of violence

Feiceann páistí a lán foréigin

13

People become used to violence

Téann daoine i dtaithí ar an bhforéigean

14

People are cyber bullied

Déantar cibearbhulaíocht ar dhaoine

15

Well/bad mannered

Múinte/mímhúinte

16

Always talking on the phone

i gcónaí ag caint ar an bhfón

17

Pushing people out of the way

ag brú daoine as an mbealach

18

Helping

ag cabhrú le

19

Giving a helping hand

ag tabhairt lámh chúnta dó

20

They do charity work

Déanann siad obair charthanach

21

They visit

Téann siad ar cuairt ar

22

People have no respect for...

Níl meas madra ag daoine ar...

23

Adults give a bad example to young people

Tugann daoine fásta drochshampla don aos óg

24

Tension

Teannas

25

Misunderstanding

Míthuiscint

26

Generation

Glúin

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):