Mo Theaghlach: Aidiachtaí: Dearfach Flashcards Preview

Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer > Mo Theaghlach: Aidiachtaí: Dearfach > Flashcards

Flashcards in Mo Theaghlach: Aidiachtaí: Dearfach Deck (19):
1

Foighneach

Patient

2

Taitneamhach

Pleasant

3

Beomhar

Lively

4

Ceolmhar

Musical

5

Cairdiúil

Friendly

6

Cainteach

Chatty

7

Sona

Happy

8

Cróga

Brave

9

Spóirtiúil

Sporty

10

Cúthail

Shy

11

Cinéalta

Kind

12

Tuisceanach

Considerate

13

Greannmhar

Funny

14

Gealgháireach

Cheerful

15

Brímhar

Lively

16

Neamhspleach

Independent

17

Macanta

Honest

18

Stáideirach

Studious

19

Cabhrach

Helpful

Decks in Gaeilge - Mr Brehony/Ms Dwyer Class (73):