Anatomi - Planer og bevægelser Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Anatomi - Planer og bevægelser > Flashcards

Flashcards in Anatomi - Planer og bevægelser Deck (13):
1

Kroppen kan inddeles i 3 overordnede planer

Frontalplanet
Sagitalplanet
Transversalplanet

2

Den anatomiske normalstilling?

Ret opadstående, samlede fødder med håndfladerne pegende fremad

3

Når retningen går mod fra kraniet og når retningen går væk fra kraniet kalder man dette:

Superior og inferior

4

Retningen mod ekstremitetens rod og retningen mod ekstremitetens ende kaldes:

Proximalt og distalt

5

Anterior betyder:

forud

6

Posterior betyder:

bagud

7

Et led kan bevæges på 3 planer samt om 3 akser.
Det kan:

1. Gå sidelæns
2. Op/ned
3. Frem/tilbage

4. Nikke
5. Dreje
6. Kippe

8

På frontal planet kan man lavet 2 bevægelser:

Abduktion (væk) og Adduktion (ind mod kroppen)

9

På sagitalplanet kan man lavet 2 bevægelser:

Extension og flexion

10

Når man en legemsdel bevæger sig om sin egen akse kalder man det:

Rotation: Indadrotation (Medialrotation) eller Udadrotation (Lateralrotaion)

11

Underamen er speciel for at kunne dreje to veje. De kaldes:

Kombineret bevægelse i flere led
– Supination
• Drejning af underarmen, så håndfladen vender fremad

– Pronation
• Pronation er den modsatte bevægelse af supination

12

Hvad kalder man ankelledets 2 karakteristiske bevægelser?

• Plantarfleksion
– Ankelleddet flekteres (som når man står på tæer)

• Dorsalfleksion
– Ankelledet ekstenderes (som når man står på
hælene uden at resten af foden rører underlaget)

13

Sammen med de øvre muskler i foden kan anklen lave 2 bevægelser:

• Inversion (bevægelser sker ved hjælp af
fodens øvrige led)
– Foden føres indad og nedad

• Eversion (bevægelser sker ved hjælp af fodens
øvrige led)
– Foden føres udad og opad