Fysiologi - Cellelære Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Fysiologi - Cellelære > Flashcards

Flashcards in Fysiologi - Cellelære Deck (16):
1

Subatomarepartikler består af

Protoner, neutroner og elektroner

2

I cellekernen ligger vores...

DNA

3

Cellen består af 4 dele

Cellemembran, Cellekerne, Cytoplasma or Organeller

4

Lysosomer er en slags

"Selvmordspakker"

5

Cellemembranen er opbygget af...

Et fedtlag med indlejrede proteiner

6

De 2 typer specialiserede transportproteiner er..

Kanaler og "Carrier"-proteiner

7

"Kanaler" virker via mekanismen

Diffusion

8

Åbning og lukning af kanaler sker via

Spændning (elektrisk ladning), eller budbringermolekyler

9

Der findes 4 hovedtyper af celler

Muskelceller, bindevævsceller, nerveceller, epitelceller

10

Celler danner 4 typer af væv

Muskelvæv, bindevæv, nervevæv og epitelvæv

11

Intracellulærvæske kaldes også

Cytoplasma

12

De 2 former for transport af de forskellige stoffer
over cellemembranen?

– Passiv transport (diffusion), intet energiforbrug
– Aktiv transport, energikrævende

13

Forskel i stofkoncentration på hver side af en cellemembran udlignes med?

Diffusion

14

Ikke fedtopløselige stoffer kan passere
gennem cellemembranen via?

Kanaler?

15

Aktiv transport sker .....

når der skal
transporteres stoffer fra en lavere
koncentration til en højere koncentration

16

Hvad indeholder Lysosomer?

Fordøjelsesenzymer