Kroppens (Truncus) Knogler Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Kroppens (Truncus) Knogler > Flashcards

Flashcards in Kroppens (Truncus) Knogler Deck (20):
1

Hvad kalder man også:
- Hvirvelsøjlen
- Korsbenet
- Halebenet
- Brystbenet
- Ribbenene

Columna - hvirvelsøjlen
Sacrum – korsbenet
Coccygis - halebenet
Sternum - brystbenet
Costae - ribbenene

2

• Costa, ribben (ental)
• Flertal?

• Vertebra, hvirvel (ental)
• Flertal?

• M. betyder musculus (ental)
• Flertal?

• Costa, ribben (ental)
• Costae, ribben (flertal)
• Vertebra, hvirvel (ental)
• Vertebrae, hvirvler (flertal)
• M. betyder musculus (ental)
• Mm. betyder musculi (flertal)

3

Nævn Columna's forskellige dele:

– Halsdel, cervicalcolumna
– Brystdel,
thorakalcolumna
– Lændedel,
lumbalcolumna
– Korsben
– Haleben

4

Columna krummer som et dobbelt S, men på hvilket plan?

Sagitalplanet

5

For Columna:
• Krumning i hals- og
lændedel, kaldes?

• Krumning i brystdel,
kaldes?

• Krumning i hals- og
lændedel, lordoser

• Krumning i brystdel,
kyfose

6

7 halshvirvler
– KALDES?

• Benævnes ?

7 halshvirvler
– Vertebrae cervicalis

• Benævnes C1 – C7
– C1, Atlas
– C2, Axis
– C7, vertebra prominens

7

• 12 brysthvirvler
– KALDES?

• Benævnes

• 12 brysthvirvler
– Vertebrae thoracicae

• Benævnes Th1 – Th12

8

• 5 lændehvirvler
– KALDES?

• Benævnes

• 5 lændehvirvler
– Vertebrae lumbales

• Benævnes L1 – L5

9

FOR KORSBENET:
• 5 hvirvler
– KALDES?

• De 5 hvirvler vokser
sammen og danner...

• 5 hvirvler
– Vertebrae sacrales

• De 5 hvirvler vokser
sammen og danner os
sacrum

10

• Halesbenets 4 hvirvler
– Kaldes?

• De 4 hvirvler vokser
sammen og danner....

• 4 hvirvler
– Vertebrae coccygeae

• De 4 hvirvler vokser
sammen og danner os
coccygis

11

Hvilken typer af knogler er hvirvlerne i columna?

Uregelmæssige knogler

12

Hvivlernes dele:
1. Hvirvellegemet
- Kaldes?

2. Hvirvelbuer
- Kaldes?

3. Torntap
- Kaldes?

4. Tværtappe
- Kaldes?

5. Ledtappe, 2 øvre og 2
nedre
- Kaldes?

1. Hvirvellegemet
1. Corpus vertebrae

2. Hvirvelbuer
1. Arcus vertebrae

3. Torntap
1. Processus spinosus

4. Tværtappe
1. Processus transversi

5. Ledtappe, 2 øvre og 2
nedre
1. Processus articularis

13

Fortæl mere om huldet der går gennem alle ryghvirvlerne:

• Kaldes Foramen vertebrae

• Danner canalis
vetebralis
– Rygmarven løber
igennem denne kanal

14

Nævn sacrum og coccygis knoglepunkter:

Knoglepunkter
1. Facies auricularis
2. Processus articularis
superiore
3. Os coccygis

15

Hvilken type af knogler er kraniet dannet af?

Flade knogler

16

I kraniet er der 2 knogler jeg især skal kende:

5. Processus mastoideus
6. Linea nuchae

17

Fortæl mere om brystbenet:

Kaldes Sternum:

En flad knogle i 3 dele
1. Manubrium sterni
2. Corpus sterni
3. Processus xiphoideus
• Indeholder rød
knoglemarv hele livet

18

Hvor mange ribben har man?

12 par

19

Ribbenene benævnes med samme
tal som hvirvlen, f.eks.:

Ribbenene benævnes med samme
tal som hvirvlen, f.eks.
– Costa VI (6)
– Costa XII (12)

20

Hvordan danner ribbenene led med brystbenet

• 7 øverste danner direkte led
med brystbenet
• De næste tre danner
indirekte led via
ribbensbrusken
• De to sidste hænger frit

• Ægte og falske
– 7 øverste, ægte ribben
– 5 nederste, falske ribben