Fysiologi - Knoglelære Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Fysiologi - Knoglelære > Flashcards

Flashcards in Fysiologi - Knoglelære Deck (25):
1

Man inddeler normalt knogler i 4 typer

Lange, korte, uregelmæssige og flade

2

Vores skelet består af cirka, hvor mange knogler?

200

3

Langt de fleste knogler er fuldt forbenede i hvilken alder?

20-års alderen

4

Der findes to typer af knoglevæv:

Kompakt knoglevæv og svampet knoglevæv

5

Kompakt knoglevæv kaldes også for:

Substantia compacta

6

Svampet knoglevæv kaldes også for:

Substantia spongiosa

7

Skaftet på knogler kaldes også for:

Diafysen

8

Enderne på knogler kaldes også for:

Epifyserne

9

Hvor bliver muskler og ledbånd ofte tilhæftet?

På knoglehinden

10

Benhinden kaldes også

Periost

11

Forbening kaldes også for:

Ossifikation

12

Hvor findes primære forbeningscentre?

I diafysen

13

Hvor findes sekundære forbeningscentre?

I epifyserne

14

Hvor findes tertiære forbeningscentre?

kun i større knogler,
apofyser (store knoglefremspring)

15

Længdevækst foregår fra:

Epifyseskiverne

16

Tykkelsesvækst foregår fra:

Periost

17

På latin kalder man brystbenet:

Sternum

18

På latin kalder man hoftebenet

Os Coxae

19

På latin kalder man lårbenet:

Femur

20

På latin kalder man skinnebenet:

Tibia

21

På latin kalder man ryghvirvel:

Vertebra

22

På latin kalder man korsbenet:

Sacrum

23

På latin kalder man knæskallen:

Patella

24

På latin kalder man lægbenet:

Fibula

25

På latin kalder man hælbenet:

Calcaneus