Fysiologi - Ledlære Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Fysiologi - Ledlære > Flashcards

Flashcards in Fysiologi - Ledlære Deck (15):
1

Hvad kalder man også ledlære?

Arthtologi

2

Man skelner mellem 2 hovedtyper af led:

Ægte og uægte led

3

Ægte led er normalt kendetegnet ved:

at have en ledhule, fyldt med ledvæske

4

Ledvæske kaldes også for:

Synovialis

5

Ægte led kan opdeles i to hovedgrupper:

- Enkelte led (mellem to knogler)
- Sammensatte led (mellem 3 eller flere)

6

Nævne de 6 kategorier af ægte led:

1. Glideled
2. Hængselled
3. Drejeled
4. Sadelled
5. Ægled
6. Kugleled

7

Udover ledvæske, kan der er også i ledhulen findes:

Ledbånd (korsbåndene i kæene) og bruskskiver (menisker)

8

Hvad er symfyser?

Uægte led, som er tykke bruskskiver med en blød kerne

9

Artron er græsk og betyder:

Led

10

Tykkelsen på ledbrusk kan variere mellem

0,2 og 6 mm

11

Man finder en ledlæbe i:

skulderledet og hofteledet

12

Ledskiver kaldes også for:

Discus articularis

13

Når man har kolde stive fingre er det et tegn på:

Kold ledvæske

14

Ægte led kan opdeles i 3 overordnede kategorier

Enkle led, sammensatte led og kombinerede led

15

Hvor dannes ledvæsken?

I ledkapslen