Fysisk aktivitet og sundhed Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Fysisk aktivitet og sundhed > Flashcards

Flashcards in Fysisk aktivitet og sundhed Deck (11):
1

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kan fysisk inaktivitet udtrykkes som:

”Mindre end 2,5 times fysisk aktivitet af moderat intensitet om ugen”

2

Fysisk inaktivitet er i sig selv en risikofaktor for udvikling af en lang række sygdomme, såsom:

– Hjerte-kar-sygdomme
– Type 2-diabetes
– Hypertension (forhøjet blodtryk)
– Hyperkolesterolæmi (forhøjet kolesterol)
– Osteoporose (knogleskørhed)
– Depression
– Tarm- og brystkræft
– Svag muskulatur
– Høj hvilepuls
– Søvnproblemer
– Træthed
– Rejsningsproblemer – Astma
– Overvægt og fedme

3

Studier viser, at det er en større risikofaktor, at være inaktiv, end at være overvægtig. Sandt/falsk?

Sandt

4

Hvor stor en del af den danske befolkning er fysisk inaktiv?

I år 2000 var ca. 14% af danske mænd og ca. 12% af danske kvinder inaktive

5

Hvor mange dødsfald forårsager fysisk inaktivitet om året?

Hvert år er knap 4.500 dødsfald relateret til fysisk inaktivitet. Det svarer til 7-8% af alle dødsfald i Danmark

6

Fysisk inaktive dør i gennemsnit x-x år tidligere end fysisk aktive

5-6 år

7

Der er hvert år x mio. ekstra fraværsdage fra arbejdet relateret til fysisk inaktivitet

3,1 mio.

8

Hvor længe skal børn minimum være aktive om dagen? (5-17år)

1 time. Ydermere anbefales det, at de delager i højintensitetsaktivitet 3 gange om ugen, af min. 30 min.

9

Hvor mange gange om ugen anbefales det, at voksne min. dyrker højintensitetsmotion?

2 gange om ugen, af min. 20 min.

10

Hvordan lyder anbefalingerne om fysisk aktivitet for ældre (+65år).

De er grundlæggende ens med anbefalingerne for voksne. Det tilføjes dog at de træner smidighed 2 gange om ugen, og balancen for at undgå fald.

11

Hvor fysisk aktive bør gravide være?

Cirka 30 minutter om dagen