Generel Træningslære Flashcards Preview

Fitness Instruktør > Generel Træningslære > Flashcards

Flashcards in Generel Træningslære Deck (26):
1

Hvor længe bør man varme op?

I cirka 10-15 minutter

2

Hvor længe skal man holde et stræk i nedvarmningsfasen

ca. 30 sekunder

3

Påvirkes hvilepulsen af alder?

Nej

4

Kan vores maksimal puls påvirkes af træning?

Nej

5

Falder vores maksimal puls med alderen?

Ja

6

Hvad er den grundlæggende formel for udregning af maksimal puls?

220 minus alder

7

Slagvolumen angiver..

mængden af blod der pumpes ud pr. hjerteslag

8

Minutvolumen angiver..

mængden af blod der pumpes ud pr. minut

9

Kan VO2 Max øges ved træning?

Ja

10

Iltoptagelse måles typisk i:

Liter per minut

11

Kondital udtrykkes som:

den maksimale iltoptagelse målt i ml. ilt. pr. minut pr. kg. kropsvægt

12

Sunde lunger er ikke en begrænsende faktor i
forhold til kredsløbets ydeevne. Sandt eller falsk?

Sandt

13

Hvilken effekt har kredsløbstræning på blodet?

Blodmængden øges

14

Hvilken effekt har kredsløbstræning på hjertet?

Hjertemusklen bliver større og stærkere -> bedre slagvolume og minutvolume

15

Hvilken effekt har kredsløbstræning på musklerne?

• Øget kapilærnet (små blodkar)
– Bedre udveksling af ilt og næringsstoffer

• Muskelcellerne danner flere mitochondrier

• Mængden af enzymer og energirige stoffer
øges

16

Muskelvæv restituerer, på grund af en større
blodgennemstrømning, langt hurtigere end
sene og knoglevæv. Sandt eller falsk?

Sandt

17

Hvad er det anbefalede tempo for styrketræning?

– 2 sek. til koncentrisk kontraktion
– 4 sek. til excentrisk arbejde
– Evt. 1 sek. til isometrisk hold

18

Hvilken træningshyppighed vil være normal at anbefale?

2 til 3 gange om ugen

19

Ved 2 ugers træningspause bør man:

bibeholde den sidst opnåede belastning

20

Ved længere tids pause (2 uger +) bør man

sætte belastning ned

21

En idrætsudøvers styrketræningsforløb kan
opdeles i 3 faser:

- Grundlæggende styrketræning
– Opbyggende styrketræning
– Maksimal styrketræning

22

Hvordan bør utrænede personer træne?

– Ved 60 % af 1 RM
– Ca. fire sæt á 15 repetitioner
– 3 gange om ugen for hver muskelgruppe

23

Hvordan bør trænede personer træne?

– Ved 80 % af 1 RM
– Ca. fire sæt á 6 repetitioner
– 2 gange om ugen for hver muskelgruppe

24

Hvor lang tid skal man strække musklen for at opnår større bevægelighed?

ca. 30 - 45 sekunder, gerne af 2 omgange

25

Hvordan udføres: ”Spænd - Slap af – Stræk” metoden?

– Spænd de muskler der skal udstrækkes i
10-15 sekunder
– Slap af i 2-4 sekunder
– Bevæg langsomt leddet til
yderstillingen, uden smerte, og hold
stillingen i 25-60 sekunder

26

En motorisk enhed består af:

En nervecelle med tilhørende muskelceller