Axelleden Flashcards Preview

T8 > Axelleden > Flashcards

Flashcards in Axelleden Deck (18):
1

Vad har du för behandlinsarsenal om du sitter i primärvården och en patient söker för besvär med axelleden

- sjukgymnast för bedömning av muskulatur och sjukgymnastik
- blockader, lägga bedövning + sjukgymnastik hjälper ca 50% med subakromiell smärta så som vid impingement
- vanlig RTG (MR beställs som regel inte av primärvård)

2

Du har en patient framför dig som trillat på axeln men röntgen visar vare sig fraktur eller luxation. trots detta kan patienten inte lyfta armen. hur skall du handlägga

rotatorkuffruptur måste uteslutas. smärtlindra och skicka remiss till ortopedmottagning. skall helst opereras inom 4-6veckor efter traumat.

3

Patient inkommer med fraktur på klavikeln på vårdcentral. Hur skall du handlägga?

akut remiss till röntgen, om fraktur påvisas skall patienten sedan sätta sig på aktuten.

4

en patient inkommer med axeln hängande nedåt framåt. du misstänker luxation. skall du reponera?

Ja, om patienten luxerat tidigare och traumat vid detta tillfälle varit litet. Om ny lux skall alltid röntgen genomföras först

5

positivt hawkins, painful arc och blockadtest där lokalanestesi minskar smärtorna. vilken diagnos? hur skall patienten behandlas?

impingement
patienten skall behandlas med sjukgymnastik, smärtlindring med NSAID och om mycket smärtsamt med injektion av kortison.

6

En patient som lider av impingement, där du valt att behandla med sjukgymnastik och NSAID och enstaka kortisioninjektioner kommer åter utan förbättring. Vad göra?

remiss till axelsektionen på ortopeden för ställningstagande till akromioplastik

7

Vilka symptom ger och hur påvisar man kalkarea? hur behandlar du det?

subakut smärta runt akromion. syns på röntgen. sjukgymnastik NSAID kortion. om inte bättre efter 6 månader remiss för kirurgi

8

Patient som tidigare sökt med axelsmärta. då bedömd som impingement. Kommer nu med en rejält inskränkt utåtrotation. röntgen visar ingenting.

Forzen shoulder

9

Hur behandlar man en frozen shoulder och hur är prognosen?

de flesta läker ut av sig själva inom 18 månader såtillvida ingen ytterligare sjukdom så som diabetes föreligger. Under tiden behandlas patienten med upprepade kortisioninjektioner.

10

Äldre herre söker med smärta i axeln. kan inte lyfta armen som tänkt. Vid inspektion ses atrofi av supra- och infraspinatus.

Man kan misstänka en degenrativ rotatorruptur. denna behöver inte nödvändigtvis opereras. sjukgymnastik och adekvat smärtlindring med subakromiella injektioner.

11

Patient som tydligt pekar på acromion och säger att det smärtar där. Vilket ytterliggare test kan påvisa en AC-ledsartros

Forcerad adduktion (crossoverrtest)

12

Hur utreds och behandlas AC-ledsartros?

utreds med röntgen, behandlas med NSAID, sjukgymnastik och Kortisoninjektioner.

13

Hur skiljer du en glenohumoralledsartros från en skada på rotatorkuffen?

båda lider av inskränkt rörlighet, men artrospatienten har bevarad styrka rotatorrörelserna

14

hur utreds och behandlas en AC-ledsluxation?

utreds med röntgen. kan krävas att patienten belastar(håller i något tungt) för att luxationen skall kunna påvisas. Behandlas konservativt med sjukgymnastik

15

Vad står för den statiska respektive dynamiska stabiliteten i axelleden?

statiska: glenohumoralligamentet
dynamiska: rotatorkuffen, tillsammans med biceps och skulderbladsmuskulaturen

16

En patient inkommer med axelluxation. vad får man inte glömma att göra?

distalstatus både före och efter reponering.

17

nämn några sekundära skador till axelluxation

bankart skada, slår av en bit av labrum
hill-sachs - skada på humerus kortikala ben posterolateralt
nervpåverkan - axillaris, plexus brachialis
Glöm aldrig att ta distalstatus både före och efter.

18

När repareras en AC-leds luxation?

då felställningen är så stor att patienten påverkas både i funktion och utseende.