Ortopediska Infektioner Flashcards Preview

T8 > Ortopediska Infektioner > Flashcards

Flashcards in Ortopediska Infektioner Deck (14):
0

2 Vanligaste lokalerna för septisk artrit?

Knä, höft

1

Diagnostik av septisk artrit?

Punktion --> odling, vita, lakat, glukos, kristaller, direktmikroskopi
Ta utgångsRtg
Crp som regel högt
Blododling
Plasma-glukos

2

Viktigaste diffdiagnosen till septisk artrit?

Gikt

3

Hur behandlas septisk artrit och hur länge?

Ekvacillin 5-7 dagar, därefter per os i ytterligare 5 veckor.
Glöm inte att spola leden. Akut fenestrering.

4

Hur delas posoperativa infektioner upp?

Ytlig som är subkutan
Djup som är nedom fascian

5

Vad gör man vid problem med sårläkning efter höftOP?

Ska inte behandlas på distrikt utan remiss till ortoped

6

Vad skiljer en post OP infektion inom 4 v från en efter 4v

Inom 4 veckor går det att rädda protesen

7

Utredning vid protesinfektion

Alltid Rtg för att se om protesen sitter rätt
Odla från såret
Punktera leden för att skilja djup från ytlig infektion. Stick inte i det rödaste området.

8

Hur behandlas akut postOP infektion?

Öppna, odla, rensa, spola, byt ut utbytbara delar av protesen och sätt slutligen in antibiotika när odlingar är säkrade.

Med denna behandling botas ca 80%

9

Behandling vid sen infektion i protes >4v

Protes ut!
Finns både enstegs och tvåstegsbyten. Vanligast med tvåstegs. Bakterien måste vara känd innan OP sker.

10

Vad är typiskt i status vid spondylit?
Hur ställs diagnosen?

Tydligt dunköm
MR
Odla via ultraljudspunktion
Ses Crp stegring

11

När opereras spondylit?

Om neurologisk påverkan
Svår smärta
Epidural abscess
Instabilitet

12

Hur förebygger man protesinfektion?

Patientselektion- icke rökare, diabetiker
Basala hygienrutiner
Preoperativtvätt med klorhexidin x3 finns inte helt evidens
Operationsmiljön: Ab i cement, sterilklädsel, laminärt flöde, systemiskt Ab-profylax,
Sårbehandling


13

När rekommenderas Ab-profylax till tandläkaren

Protes senaste 3månader, och immunsvag