Ryggen Flashcards Preview

T8 > Ryggen > Flashcards

Flashcards in Ryggen Deck (21):
1

I vilken nivå sitter skadan om patienten inte kan gå på hälarna?

L5

2

I vilken nivå sitter skadan om patienten inte kan stå på tå?

S1

3

i vilken nivå sitter skadan om patienten inte kan lyfta benet? hur kontrollerar du denna nivån?

L4, patellarsenreflexen

4

Vilken nivå testar du när du testar akillesreflexen?

S1

5

Beskriv ett positivt Lasegue?

patienten ligger på rygg. undersökaren lyfter patientens ben, medan det andra benet ligger platt mot britsen. Ischiassmärta vid 30-70 grader påvisar eventuellt diskbråck.

6

Förklara varför och hur man gör Spurlingstest?

spurlings test görs för att påvisa radikuliter cervikalt. Samtidigt som man lutar patientens huvud åt det håll smärtan beskrivits pressar man huvudet nedåt foramen magnum.

7

Vad är spondylos?

vanlig degeneration av kotorna. Ses redan hos unga och behöver inte höra ihop med smärta.

8

Vad finns det för röda flaggor då det kommer till ryggsmärta?

Om yngre än 20 brukar det vara något.
Bröstryggssmärta är troligare något än lumbalt
Om det finns cancer i bakgrunden (metastas)
Om det finns missbruk i bakgrunden (spondylit)

9

En patient söker din vårdcentral med smärta i ländryggen. Han beskriver ischiasliknande smärtor, men ingen neurologi kan fås fram. Vad gör du?

informerar patienten om att hälften av patienterna släpper smärtan inom 2 v. 90% inom 3 månader. Säger åt honom att leva som vanligt och att det inte är farligt att röra på sig. Bättre att stå/ligga än att sitta. NSAID/paracetamol + sjukgymnastik

10

En patient som sökt med ischiassmärtor 3 gånger senaste månaden. Du har upprepat förklarat för patienten att det skall släppa och att hon skall leva som vanligt. Vad är indicerat att göra nu?

Skicka patienten på en MR om smärtan inte har blivit något bättre efter ett par veckor med lumbago

11

vad är C6-syndrom och när uppkommer det?

ett vanligt cervikalt diksbråck som strålar smärtan lateralt på överarmen och ned i tummen. Detta sker ofta nattetid då man ligger snett på kudden. Viktig diff mot carpaltunnelsyndrom

12

I enstaka fall låter man operera diskdegenerationer. på vilken indikation och med vilken operation?

Om man misstänker att det rör sig om en rejäl instabilitet över ett segment. Isf görs en fusion alt diskprotes

13

när opereras diskbråck akut?

vid cauda equina-påverkan

14

När opereras diskbråck elektivt?

om det inte blivit det minsta bättre efter 2 månader, eller om funktionshindrande smärta som strålar nedom knät.

15

Vad ska patienterna veta innan de opereras för diskbråck?

att endast utstrålningen i benen kommer att fixas. Ryggsmärtan kvarstår.

16

Vad finns det för komplikationer och risker till en diskbråcksoperation

Postop hematom, infektion, likvorläckage, skada på nervrot, operation på fel nivå

17

vilka symptom går spinal stenos med?

pseudoclaudiccatio
parestestier i benen
symptomen lindras vid sittande liggande

18

Vilka drabbas av spondylolisthes?

unga idrottande

19

vilka kriterier måste patienten uppfylla för att frias från halsryggskada i samband med traumalarm?

avsaknad av ömhet längs columna
avsaknad av neurologiska bortfall
ingen intoxikation
normal medvetandegrad
avsaknad av andra distraherande skador
Du kan nu ta av halskragen!

20

en patient inkommer på ett akut trauma larm. reflexer är normala. höger femur brutet tillsammans med proximala humerus. Patienten är vaken. Kan du ta av halskragen?

nej inte just nu, eftersom patienten verkar ha varit med om högenergitrauma och har distraherande andra skador kan inte halskragen tas bort.

21

Vilka patienter skall du vara speciellt frikostig med att röntga nacke och columna på?

Bechtrew
DISH(bamboospine)
hög ålder >75