Knäskador Flashcards Preview

T8 > Knäskador > Flashcards

Flashcards in Knäskador Deck (22):
1

Vilka fem ligament skall man ha koll på i knät?

anterior cruciateligament
posterior cruciate ligament
medial collateral ligament
lateral collateral ligament
medial patellofemorala ligament

2

vad är patellas uppgift i knät`?

ge quadricepsen en förlängd hävarm

3

enligt vilken modell skall man handlägga en patient som vrider knät framför dig på en fotbollsmatch

PRICE
protection
rest
ice
compression
elevation

4

vilken är den vanligaste orsaken till hemartros?

ACL-ruptur. således kan man säga att hemartros indikerar allvarlig knäskada.

5

hur är våldet vid en ACL-skada?

normalt sett valgusvåld. dvs våldet kommer utifrån.

6

varför är det viktigt att tidigt få diagnosen ACL-rutpur?

för att snabbt komma igång med specifik sjukgymnastik just för den skadan. sekundära skador av att man fortsätter idrotta kan också undvikas.

7

Hur handlägger du en patient de närmsta månaderna som haft hemartros?

med all sannolikhet rör det sig om en ACL-skada.
1, punktera knät.
2, röntgen för att utesluta fraktur
3, testa hela extensorapparaten,
4, till mottagning om en vecka.
bekräfta den med MR. Därefter skall patienten ägna 3 månader åt aktiv sjukgymnastik innan man utvärderar stabiliteten och tankarna kring operation. pivot shit har visat sig vara prognostisk för vilka knän som blir instabila.

8

minskar rekonstruktion av ACL risken för artros?

nja. på extremt instabila knän gör det troligtvis det, men inte annars.

9

vilka är de två vanligaste korsbandsoperationerna?

hamstringsgraft
patellarsenegraft

10

om man har en specifik skada på mediala eller laterala kollateralligamentet. hur skall detta behandlas?

detta läker av sig själv såtillvida ligamenten inte sträcks ut ytterliggare. Patienten skall således ha en ortos på i 6 veckor, samt skrivas in på sjukgymnastik.

11

Hur behandlas en ruptur av det bakre korsbandet? varför skiljer det sig från främre?

Det bakre korsbandet är bättre vaskulariserat och har faktiskt en läkningspotential bara det får vara ifred. Patienten skall behandlas med ortos.

12

Vilken är den näst vanligaste orsaken till hemartros?

patellaluxation

13

Vilket ligament skadas vid patellaluxationer? hur stor är risken för ny luxation efter första respektive andra luxationen

mediala patellofemorala ligamentet. sträcker sig från medial epikondylen in mot patellas övre mediala kant.
-efter första lux 15-40%
-efter andra över 50% dessa patienter kan vara i behov av operation för att minska risken för artros

14

typiska symptom på en meniskruptur och vad utgör indikation för operation?

ömhet över ledspringan, svullnad, upphakningar och låsningar
Yngre patient med låsningar och upphakningar kan man tänka sig att operera atroskopiskt.

15

hur åtgärdar man en bakercysta?

punktion och kortisoninjektion
eller resektion

16

Diff diagnos till rupturerad bakercysta

DVT

17

vem drababs av och hur behandlas främre knäsmärta?

unga kvinnor med dålig quadricepsmuskulatur. träning!

18

Patogenesen bakom hopparknä?

inflammation i patellarsenan efter repetetiv explosiv belastning av extensionsapparaten.

19

Vad tror man löparknä beror på?

man tror att det beror på att iliotibiala bandet glider över den lateral femurepikondylen

20

vad kallas schlatter med ett annat ord?

traktionsapofysit tuberositas tibiae

21

vad misstänker du ha hänt om det kommer fettpärlor i knäpunktatet?

att det finns en fraktur i knät

22

stor svullen monoartrit. Vad skickar du ledvätskan på för analyser?

glukos (+ plasma glukos)
direktmikroskopi
odling
vita
latat
kristaller