Foten Flashcards Preview

T8 > Foten > Flashcards

Flashcards in Foten Deck (17):
1

vad är patogenesen bakom hammartå?

svaga extensorer tillåter flexorer att ta över.

2

vad innebär morbus köhler 2? vilken är typ patienten?

en avaskulär nekros i metatarsale 2. unga tjejer innan puberteten

3

Vad är Mb Köhler 1? typpatient

nekros av naviculare. unga pojkar 3-5 år.

4

hur behandlas både Mb köhler 1&2?

avlastande inlägg

5

Vart sitter Mortons neurom?

mellan metatarsale 3 och 4 (behandla med pelott först)

6

vart har patienten ont vid plantar fasciit och hur behandlas det?

precis vid plantara fascians infästning mot clacaneus. speciellt ont på morgonen. behandlas med antingen tejpning och inlägg

7

en patient inkommer med vad som liknar akillestendinos. Hur förklara du vad det är för något och hur skall det behandlas?

det är ett kroniskt tillstånd med kärl och nervinväxt i hälsenan som leder till en smärtande uppdrivning av hälsenan. ska behandlas med excentrisk träning 3 veckor. hjälper inte det kan man skjuta med ultraljud

8

när skadar man vanligtvis calcaneus? vad skall man samtidigt utreda?

ofta är det fall/hopp från hög höjd och det är inte fel att göra en röntgen av columna för att se om det finns kotkompressioner.

9

vad är speciellt med talusfraktur?

ledar mot många ben
saknar muskelfästen på sig vilket innebär att den har dåligt med periostal blodförsörjning = läker dåligt

10

hur behandlas metatarsalfrakturer?

om det endast är en enstaka är det bara till att linda foten och belasta efter förmåga. om många samtidigt får de stiftas

11

Nämn en klassisk en känd metatarsalfraktur? varför uppstår den?

Jonesfraktur på metatarsale 5. en klassisk stressfraktur som många idrottsmän inkommer med. Beror på att peroneus brevis fäster in där

12

Hur behandlas falangfrakturer?

reponera i lokalanestetika och stabilisera med tejp. belasta efter förmåga

13

nämn ett bra test för att påvisa achillesruptur

thomsons test. detta är en klinisk diagnos och MR skall inte göras. dessa patienter kan inte stå på tå

14

Det finns två olika patienter som drar hälsenan. nämn de typiska

40 årig man spelar badminton
70 som stukar foten

15

Vilka senor går längs fotens lateralsida?

peroneus brevis och longus som flekterar foten

16

Vilka senor går på fotens medialsida?

tibialis posterior
flexor digitorum longus
flexor hallucis longus

17

Hur behandlar man ett hallux valgus? vad beror det på?

man misstänker att det är en kombination av ärftlighet och missbruk av dåliga skor. Behandlingen är en pelott och byta till riktiga skor. plågas man riktigt mycket kirurgi