kap 21 tunntarm Flashcards Preview

T8 > kap 21 tunntarm > Flashcards

Flashcards in kap 21 tunntarm Deck (15):
1

hur blodförsörjs tunntarmen

via a mesenterica superior.

2

ge exempel på labbprover som kan påvisa sjukdom i tunntarm

celiaki - transglutaminas
karcinoid - 5Ht, alt kromogranin
IBD - kalprotektin

3

när är det vanligt med paralytisk ileus?

post-operativt, alternativt sekundärt till inflammatoriska tillstånd i buken.

4

Vilka är de klassiska symptomen vid ileus?

intermittent smärta, upphävd faecesavgång och illamående/kräk

5

vart sitter förmodligen tarmhindret om det är kort/lång tid mellan smärtorna?

kort - högt upp
lång - distalt

6

vanligaste orsakerna till ileus

1, tidigare operation och adherensbildning
2, tumörer
3, inklämda bråck
4, ischemi

7

vad måste ingå i status hos en ileuspatient?

bukpalp, pr och får inte glömma bråckportar.

8

Vilka tillstånd predisponerar för invaginationsileus`?

tumör, Meckels divertikel eller tunntarmspolyp. Tarmen försöker med peristaltik föra bort

9

Detta är ett bra sätt att följa ileuspatientens vätskebalans.

sätta KAD och se hur stor urinproduktion de har. om liten, ge mer vätska.

10

Vilka typiska fynd ses på Ct-buköversikt vid ileus?

gasvätskenivåer och dialterade tarmslyngor proximalt om stoppet.

11

Hur skiljer sig paralytisk ileus från mekanisk på CT-bös?

vid paralytisk ses gasfyllda dilaterade tarmar både proximalt och distalt om stoppet.

12

Vilken är den bästa handläggningen av en patient som söker akuten med ileusbild, men som inte har tecken till att cirkulatorisksvikt eller perforation?

lägg in patienten med rikligt med vätska, följ urinproduktion och utöva aktiv expektans.

tarmpassageundersökning har visat sig förkorta beslutsprocessen med dessa patienter. överväg att inleda en sådan.

13

nämn några orsaker till paralytisk tarm

opiater, inflammation(appendicit), antidepressiva, mesenterialocklusion

14

när uppstår short-bowel-syndrome? vad skall man tänka på att har tillföra extra i kosten

då tunntarmen understiger 2meter, intrinsicfactor bundet till b12 kan ej tas upp, likaså gallsaltsresorptionen störs vilket kan ge diarre.

15

vad är fördelen med en loopileostomi jämfört med en brooke-ileostomi(ändileostomi)?

Loopileostomin har inte tarmkontinuiteten brutits utan den kan lätta läggas ned igen.