Barnortopedi Flashcards Preview

T8 > Barnortopedi > Flashcards

Flashcards in Barnortopedi Deck (35):
1

hur skiljer sig ett barn skelett från ett vuxet?

porösare
mindre mineraliserat
tjockare periost

2

enligt vilket klassifikationssystem delas fysfrakturer in hos barn? vad är man rädd för vid fraktur i fysen?

enligt salter-harris. man är rädd för att tillväxtzonen skall skadas

3

vart sker längdtillväxten i humerus?

80% sker proximalt

4

hur mycket får barnet väga för att bli en kandidat för höftsträck? hur länge pågår en sådan behandling?

15-20 kg
ca 2-4 veckor eller till barnet har lyckats vända på sig

5

vart sitter den mesta tillväxten i benen hos barn?

runt knät

6

viktiga internmedicinska diffdiagnoser till barnmisshandel

leukemi
trombocytopeni
hemofili
osteogenesis imperfecta
metabola skelettsjukdomar
alla dessa kan förklar upprepade benbrott eller blådmärken och blödningar

7

beskriv den typiska klniken för coxitis simplex

ett opåverkat barn som inte vill belasta benet. Smärtar vid inåtrotation och rörligheten kan vara inskränkt. drabbar vanligtvis barn 2-6år.

8

Hur ställs diagnosen coxitis simlex?

ingenting på RTG, måste gå vidare med ultraljud som visar vätskeökning.
CRP, Vita normaa, afebril unge

9

ett barn inkommer med höftsmärtor. AT; opåverkat. Rtg visar ingenting, men ultraljud visar vätskeökning. Vad är detta och hur behandlas det?

Det här barnet har förmodligen coxitis simplex. Hem med NSAID, belasta efter behag. återkom om det inte släpper. ingen uppföljning

10

Hur gamla är barnen som drabbas av Perthes?

4-10 år

11

Hur är prognosen för tidig debut av Perthes?

ju tidigare debut desto bättre

12

hur ser en perthes ut på röntgen?

Sklerotisk tillplattad caput femoris

13

hur ställs diagnosen Perthes?

ett barn som haft hälta senaste månaden. Skickas på röntgen som visar cresent sig, dvs en subkondral fraktur.

14

Vad innebär begreppet "containment" och hur används det vid Perthes Sjukdom`?

containment innebär att caput skall centreras till acetabulum som skall tjäna som gjutskål. detta uppnås antingen genom en abduktionsortos eller genom operation.

15

Vad händer troligtvis med patienten som haft perthes som barn om den inte behandlats?

får en protes vid 30 pga artros

16

en överviktig flicka 13 år inkommer med smärta i knät utan trauma. Nämn en tanke som skall väckas hos dig.

kan det här vara en fysiolys

17

hur ställer man diagnosen fysiolys? beskriv en typ patient.

ett överviktigt barn i ca 12år åldern. söker för antingen smärta i knät eller ljumsken. Mer smärtande i höften vid utåtrotation än inåt. Du skickar patienten på en röntgen med lauensteinprojektion

18

hur behandlas en fysiolys? vad skall man tänka på vid behandling av fysiolys

det viktigaste är att undvika ytterligare glidning, och komplikationer till denna. LIH-spikning fixerar glidningen. Många av dessa fall är bilaterala, eventuellt ska även andra sidan åtgärdas

19

Nämn en höftåkomma barn screenas för redan de första dagarna.

kongenital höftledsluxation

20

Nämn några troliga orsaker till kongenital höftledsluxation?

sätesfödsel
förstföderska
man tror att detta har att göra med att barnet legat konstigt i magen eller klämts till på vägen ut

21

hur behandlas barn som har en kongenital höftluxation

med en von Rosen-skena 6-12 veckor. denna skall aldrig tas av

22

Du har ett barn framför dig som inte vill gå. Du hittar ingenting i status av nedre extremiteter, men CRP är högt. vad skulle det kunna vara?

en diskit

23

Hur ställer man diagnosen spondylit eller diskit? hur behandlar man

Patienten är dunköm över specifik spinalutskott
MR ställer diagnosen
IV-Antibiotika i nästan en månad

24

Hur handlägger man ett barn som inkommer med plattfot? Hur syns det i status?

man gör ingenting såtillvida de inte har smärtor. isf kan ett inlägg hjälpa. Du ber patienten att stå på tå. då ser man hur hälen går i varusställning

25

Vad heter klumpfot medicinskt

PEVA - pes equina varus adductus

26

hur behandlas pes equina varus adductus?

successiv tillrättning av foten med gips. kan behöva avslutas med att hälsenan klipps för att få ordning på spetsfoten.

27

vilka tillstånd skall man ha i åtanke då det kommer till invandrande barn?

sent upptäckt höftluxation
TB, kan sätta sig lite varstanns och ge artriter
Obehandlad PEVA

28

vad kan en funktionell skolios bero på?

exempelvis olika långa ben, eller sned i höften. Detta syns enbart när patienten står upp. Rättas till när de lägger sig ned. således korrigerbar

29

Hur går skoliosscreeningen till i lågstadiet?

om man hittar en cobbvinkel över 7grader vid Adams test med skoliometer skall barnet remitteras till ortoped.

30

När skall man oroa sig då det kommer till skolios?

Vid en Cobbvinkel >30grader och en ung patient med många tillväxtår kvar.

31

Hur kan patienter med en cobbvinkel över 30grader behandlas?

antingen med bostonkorsett eller med operation.

32

var sitter de flesta spondylolisteserna?

i L5-bågen

33

Hur presenterar sig en patient med spondylolistes?

sedan en tid tillbaka ofta ont i ländryggen. Ibland strålar det bak mot hamstrings och får dessa att krampa.

34

Vad är definitionen av cerebral pares?

en hjärnskada som uppkommer i samband med förlossningen som inte är progressiv. det grava fallen upptäcks alltid omedelbart, men det finns de med endast några få procent som kan slinka igenom.

35

Vilken funktion en patient med spina bifida får beror mycket på vilken nivå bråcket sitter. Berätta symptomen utifrån L1-L2, L3-L4, L5, sakralt

L1-L2, ingen funktion av höftadduktorer och psoas, blir rullstolsbunden
L3-L4, quadricepspåverkan. Blir patienten spastisk finns en liten möjlighet att kunna gå på de benen.
L5, droppfot kan gå med hjälpmedel
sakralt kan ej stå på tå, dessa patienter kan alltid gå