Block 4 - Högre Cerebrala Funktioner Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 4 - Högre Cerebrala Funktioner > Flashcards

Flashcards in Block 4 - Högre Cerebrala Funktioner Deck (10):
1

Vilka 3 associationsområden finns i hjärnan?

Prefrontalt: större i människor. Exekutiva beslut, motstå frestelser etc

PTO: sammanlänkar audiotär, visuell och sensorisk stimuli.

Limbiskt: känslor, motivation, minnen

2

Hur går emotionell stimuli in i amygdala?

Low road: via thalamus
High road: via sensoriskt cortex > mtl memory system > amygdala

3

Vilka 6 ställen skickar amygdala efferenta signaler till?

Cortex
Hippocampus
ANS
Skelettmuskulatur
Vakenhetssystem
Ökad andningsfrekvens

4

Bart i hjärnan hanteras språkliga funktioner?

Perisylvian cortex - runt sulcus lateralas cerebri. Här finns planum temporale.
Vänster sida i 93%. Höger står då för högre förståelse av språket.

5

Hur påverkar ljus, SCN?

Ljus > melanopsin > signal till SCN > ökar Ca > Kinas aktiveras > fosforylerar CREB > uttryck av PER1 ökar = negativ feedbackloop startas igång

6

Hur påverkar SCN vårt modulatoriska TS? Vad påverkar det MTS?

SCN påverkar DMH som inhiberar VLPO och stimulerar LatH
LatH stimulerar Mod TS, och VLPO inhiberar det.

Mod TS påverkar c. Pineale, samt thalamus, som förlorar egenrytm, och övergår till regular firing = tillåter inflöde av sensorisk info till cortex

7

Vilka sömnstadier finns? Vad karakteriserar dem?

nREM - logisk tankegång, ej sensorik, ofrivilliga rörelser (1-4)

REM: färgstarka interna intryck. Oregelbunden puls och andning, inhiberade rörelser

8

Nämn 5 egenskaper som är typiska för höger hemisfär, och 5 för vänster

Höger:
Helhetsigenkänning
Mönster
Ansikten
Känslor
Kroppsuppfattning

Vänster:
Talande
Organisering
HV-koll
Dominant
Fler områden

9

Två sätt som lateralisering kan mätas?

WADA
Tachistoskopi (bild <200ms)

10

Vilka fyra typer av vågor finns i ett EEG? Frekvenser?

Beta: 12-30hz. Vaken
Alfa: 8-12hz. Stänga ögon
Theta: 4-7hz. Lätt sömn
Delta: <4hz. Djup sömn