Block 7 - Cirkulation Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 7 - Cirkulation > Flashcards

Flashcards in Block 7 - Cirkulation Deck (11):
1

Hur aktiveras glatt muskulatur?

Ca in > binder CaM
>CaCaM aktiverar MLCK
> fosforylering av MLC20u

2

Hur är trycken i de två kretsloppen?

System:
-aorta: 120-80
- kapillär: 20-40
- vener: 0-10

Lung:
- artär: 25-15
- kap: 10-3
- ven: 0-3

3

Vad ger kärlen sin basala tonus?

Myogen tonus upp till ca 40-60 mmHg > sympatisk upp till ca 85-125mmHg

4

Vad fyller autoreglering för funktion?

Håller blodflödet konstant, oavsett förändringar i artärtryck.
Ökat tryck = vasokonstriktion = ökad R

5

Nämn 3 transmittorsubstanser som innerverar glatt muskulatur i kärl

NA - viktigast
ATP - snabb första transmittor
NPY - viktig om man har dilatation beroende på cAMP

6

Vad gör baroreceptorer? När reagerar de?

Känner av tryck. Vid gott tryck:
Inhiberar Symp, och stimulerar PS

Reagerar mellan 50-175 mmHg, ffa vid oscillerande tryck

7

Vad gör våra volymsreceptorer? Vart finns de?

Myeliniserade (förmak): exciterar S, Inhiberar ADH

Omyeliniserade (kammare - DOMINANT I MÄNNISKA): Inhiberar S.
-aktiveras även vid väldigt låg fyllnad

8

Hur regleras arteriovenösa anastomoser?

Från tempregulatoriskt centrum mPOA
Skickar NA som stimulerar b2-rec = minskar tonus = ökar blodflöde

9

Vart går gränsen för vad hjärnans autoreglering kan hantera?

50mmHg

10

Skillnad mellan funktionell och reaktiv hyperemi?

Reaktiv sker pga ansamling av metaboliter. Funktionell är mer förberedande, och sker pga:
- metaboreflex: signaler från Muskler till VM
- CNS: initierar symppåslag redan i början av fysiskt arbete, eller vid vetskap om det.

11

Vilka två typer av skelettmuskelfiber finns? Vanligast?

- fasisk (80%): lägre genomblödning
- tonisk (20%): högre genomblödningsgrad