Block 12 - Digestion Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 12 - Digestion > Flashcards

Flashcards in Block 12 - Digestion Deck (30):
1

4 faktorer som stimulerar salivsekretion, och fyra som Inhiberar?

Stim: mat, doft, emotioner, hunger
Inh: stress, sömn, feber, rädsla

2

I vilken del av magsäcken hamnar mat först?

Fundus

3

Beskriv magsäckens blandmotorik?

Kontraktionsring bildas från mitten av corpus, och rör sig mot pylorus. Lite mat kommer gå ut, men fundus kommer också agera expansionskärl

4

Hur kontrolleras magsäckstömning?

Pylorus är öppen då magsäcken är relaxerad. Då en kontraktionsring kommer lite mat gå ut i pylorus, och kommer stimulera nekanorec i övre duo= stängning. Samtidigt stimuleras stängning av sfinktern av det ökade trycket, som genereras av kontraktionsringen.

5

Vilka är magsäckens 3 faser? Vad händer?

Kefal fas > signaler via vagus då mat intas, stimulerar motorik i magsäck samt saltsyresekretion.

Gastrisk: vagovagala reflexer upprätthåller motorik och HCL
Mat stimulerar G-celler till sekretion av gastrin.

Intestinal: kemo- och mekanoreceptorer i övre duodenum Inhiberar magsäckstömning och saltsyresekretion
- hög fetthalt > CCK
- lågt pH > sekretin
- osmolalitetsförändring Inhiberar

6

Tunntarmsmotorik?

Segmentation: stimuleras av ENS, vilket kräver ICC-frekvens. ICC i proximala delar har högre inneboende frekvens, vilket gör att mat förs i distad riktning.

Peristaltik - främst vid hinder

MMC

7

Var och hur absorberas...?
-glukos?
- aminosyror?
- Na+?
- vatten?

Glukos: Na-symport av SGLT1 (rekryterar glut2 vid tmax=25mmol/l) > glut2. I tunntarmen första 1/3

AA: Na-symport. DI-/tripeptider tas upp av PepT1-Hsymport er i hela tunntarmen

Na: främst tillsammans med Glc och AA. Även NHE i tunntarm, samt ENaC i Colón

Vatten: genom glc-transportörer, samt paracellulärt. AQP2 i Colón

8

Hur sker upptag av järn?

- fritt järn: H-symport av DCT1
- binder TF = endocytos
- Heme = endocyteras > bryts ner av heme-oxygenas

I cellen binds fritt Fe av mobilferrin > ut ur cell via ferroportin > binder plasma-TF

9

Vad absorberas i Colón?

Främst vätska och salter, för att koncentrera tarminnehållet.

10

Motorik i Colon?

Segmentation
Massrörelser - dessa inducerar däfekationsreflexen. Induceras i sin tur via vagus, i den gastriska fasen (gastro-kolisk reflex)

11

Skillnad i styrning, mellan kräkning och diarré?

Kräkning har en central komponent, och styrs av area postrema. Diarré induceras lokalt av rörelse på slemhinnan, som får ENS att stimulera celler i kryptor till minskat upptag och ökad sekretion av vätska.

12

Vilka bindningar klyver:
- trypsin?
- kymotrypsin?
- elastas?

Trypsin: vid positiva AA
KT: vid aromatiska AA
E: vid glycin

13

Vad är en snabb kolhydrat?

En rak kedja, utan så många förgreningar. Bryts ner snabbare.

14

Nämn de 5 disackaridsnedbrande EZ som verkar i den epiteliala fasen?

Maltas, Isomaltas, laktas, trealas, sukras

15

Varför bildas gaser vid laktosintolerans?

Laktosen som ej bryts ner når bakterier i Colon. De byter ner det, och bildas då gaser och sura ämnen. Dålig i magen 4-5 timmar efter intag.

16

Vad består galla av?

90% vatten, 6% lipider, 4% övrigt
Av detta är lipiderna:
70% gallsyror, 20% FK, <10% kolle)

17

Orsak till gallsten?
Behandling?

Gallsten kan bildas då galla står still länge, ex vid gallstas (eller fysiologiskt i gallblåsan, vid lång tid mellan måltider) det bildas lättare då andelen kolesterol är hög, i förhållande till gallsyror

Behandlas med gallsalter, eller borttagning av gallblåsan

18

Vilka regleringsnivåer finns i MTK?

1. Lokal
- direkt: innehåll verkar direkt på kemo-/mekanoreceptorer
- indirekt: kemo-/mekanorec> signalering parakrint/via ENS till granne
2. Helkroppsnivå: mellan MTKs olika delar, eller MTK> annat organ. Involverar då ANS

19

Vad gör GLP-2?

Frisätts från L-celler, då MTK utsätts för stor belastning. Stimulerar tillväxt, vilket ger djupare kryptor och längre villi = bättre anpassad för upptag

20

Exempel på kortsiktig vs långsiktig reglering i MTK?

Kortsiktig: uppreglering av transportörer, som sedan går tillbaka när utlösande stimuli försvinner. Ex SGLT1>glut2

Långsiktig: via GLP-2 (tillväxt stimuleras), eller av skada där villi förstörs = försämrar upptag.

21

Signalsubstanser i ENS?

Afferenter: tachykininer
Efferenter: ACh och VIP
Interneuron (PM>PSM): ACh, Enk, SS

22

Tre faktorer som stimulerar frisättning av bikarbonat i MTK?

Lokalt: låg pH
NEuralt: vagussignaler som stimulerar parietalceller, stimulerar även HCO3-sekretion
Nociception

23

Hur skyddas magsäckens epitelceller från magens låga pH? (4)

Mucus - genererar en diffusionsgradient för H+
Konstant sekretion av HCO3
Positiv laddning
Täckta av fettsyror

24

Hur uppstår ileus?

Tunntarmen mucus är permeabelt för bakterier, men normalt hinner det inte ske, då mucuset hela tiden flyttas dostalt. Vid förstoppning hinner dock bakterierna ta sig igenom mucuset = tarmvred. Överlevnad på 24h

25

Hur är tunntarmen celler skyddade från yttre miljön? (3)

Mucus
Sekretion av defensiver och lyzozymer (panetceller)
CFTR - tonisk vattensekretion, som dessutom kan öka vid ENS-stimulering

26

Hur bildas Mucus?

Dimerer skapas genom disulfidbindning (ER) > påkopplande av kolhydrater (Golgi) > färdiga molekyler sätts ihop 3 och 3 = bildar nät > packad, och hålls packade av Ca
> Ca stöter på HCO3 = fälls ut > struktur väckas ut
Mucus rör sig uppåt > kommer till slut i kontakt med enzymer för volymökning = blir då även löst

27

Vad orsakar reflux?

Defekt hiatus = sätter högre lvar på den nedre esofagussfinktern

28

Vad är funktionell dyspepsi?

Annat ord för magkatarr/gastrit.
Mat går direkt ner i mage, istället för att stanna i fundus = mer mat passerar igenom då pylorus öppnas = orsakar problem

29

2 preparat för att hämma saltsyrasekretion?

Omeprazol: hämmar H/K-ATPase
H2-antagonister

30

Hurdan är omeprazol som molekyl? Hur tas omeprazol upp, och hur verkar det?

Lipofil svag bas med kapsel.
Kapsel löses upp i tunntarm > lipofilt lhm tas upp till blod > når magsäcken och dess låga pH > den svaga basen blir då laddad = fastnar = verkar lokalt!
Inhiberar då H/K-ATPaset