Block 6 - Hjärtfysiologi Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 6 - Hjärtfysiologi > Flashcards

Flashcards in Block 6 - Hjärtfysiologi Deck (8):
1

Vad är normal CO vid vila respektive arbete?

5L/min --> 20-25L/min

2

Vilka egenskaper har hjärtats tre typer av myocyter?

Nodal: batmotropi och kronotropi
Lednings: dromotropi
Kammer: inotropi

3

Hur sker jonflöden i en kontraktionscykel i nodal respektive kammarvävnad?

Nodal: Na>Ca
>snabba ca =depol
> k=repol

Kammar: Na=depol
>ca= platå 300ms
>k=repol

4

Hur fördröjs överledningen i AV-noden? (3)

Lågt antal GJ
Smala banor
Ca som konduktiv Jon

5

Beskriv hjärtcykelns fyra steg

1. Förmakskontraktion
2. Isovolymetrisk kontraktion
3. Ejektionsfas = förmak nu i diastole
4. Diastolefas
--> börjar sedan om

6

Tre sätt som hjärtats inotropi kan regleras på?

1. Symp: NA stimulerar beta1>GP>AC>ökad camp > aktiverar PK > inflöde av ca
2. Anrep (hög AL i ca 15min): H+ ut = Na in > NCX
3. Bowditch: ATPase hinner ej med = ökad Na > NCX

7

Beskriv hjärtats elektriska axel under en cykel (4 steg)

1. Liten amplitud mot apex då SA depolariserar HF
2. Liten amplitud nedåt höger då VK depolariserar septum
3. Successiv amplitudökning åt vänster, då kammare depolariseras
4. Liten vektor upp åt vänster: repolarisering av kammare

8

Vad är ANP? Funktion?

Kroppens egna försvar mot hjärtsvikt. Frisätts vid hög väggtension.

Vasodilatation, hämning av Aldo, ökad diures.
NT-pro-BNP används som klinisk markör.