Block 8 - Respiration Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 8 - Respiration > Flashcards

Flashcards in Block 8 - Respiration Deck (13):
1

Vilka tre system har vi son skyddar lungorna från atmosfärisk luft?

1. Näsans höga blodförsörjning
2. Slemhinnelager
3. Alveolära makrofager

2

Mekanism för inandning?

Sänkning av diafragma och höjning av ICM > ökat undertryck i IPR > ökat transpulmonellt tryck > lunga spänd ut > minskat tryck i lunga = luft sugs in

3

2 typer av lungarbete? Vad påverkar graden av dessa arbeten?

Elastiskt: för expansion av lungorna
- surfaktant - compliance -elastans

Friktionsarbete: för att driva luft i luftvägarna
- partialtrycksskillnad
- resistans

4

Vilka 3 saker styr andning i vila?

Kemoreceptorer
- N retrotrapezoidales
- Glomusceller (även laktat)

Centralnervöst: mod TS

Orexinneuron - projicerar till andningscentrum vid vakenhet

5

Hur regleras andning vid fysiskt arbete?

Snabb fas:
- CNS (central command och imagination)
- ledafferenter

Långsam fas:
- metaboreflex/mekanoreflex/serotoninmedierat? Oklart
I allafall sekundärt till muskelarbete

6

Hur lång tid tar syresättning av blod? Hur lång tid har man på sig?

Ca 0,25s
I vila har man: 0,75s
I arbete ca 0,25-0,3s

7

Partialtryck för O2 och CO2 mellan:
- blod och kapillär?
- blod och vävnad?

pO2: 13.3. pCO2: 5,3

pO2: 5,3. pCO2: 6,1

8

Hur mycket Hb har män och kvinnor?

Män: 130-160
Kvinnor: 115-145

9

Vilka fyra faktorer/molekyler ger upphov till bohreffekten?

Temperatur
Låg pH
Hög CO2
Hög 2,3-BPG

10

Hur transporteras CO2 från vävnad till lungor?

60% som HCO3-
30% bundet till Hb
10% fritt lösligt

11

Hur reagerar alveolära, respektive extraalveoöära kärl vid expansion av alveoler?

Alveolära konstrigeras
Extraalveolära dilaterar

12

Vad händer i lungans kärlbädd vid ökat blodtryck i lungkretsloppet?

Dilatation
Rekrytering
= detta jämnar ut det förhöjda trycket

13

Hur ser V/Q ut i lungans olika delar? Vart är perfusion respektive ventilation bäst?

V/Q är hög apikalt och låg basalt.
Både ventilation och perfusion är bäst basalt, pga gravitationen, som minskar lungans elastiska återfjärdring basalt = lunga mindre utspänd = bättre förmåga att expandera där vid inandning + kärl ej lika konstrigerade "normalt"