Centrala åldersmekanismer Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Centrala åldersmekanismer > Flashcards

Flashcards in Centrala åldersmekanismer Deck (11):
1

Vilka förändringar sker när du blir gammal?

- försämrat immunförsvar
- inte lika bra på att adaptera till miljön.
- slemhinnan i magsäcken blir tunnare --> enklare att få sår.
- rörelsen i tarmen förändras, enklare att få förstoppning
- sämre smak och lukt.
- lungorna stelnar pga mindre elastin.
- minskad ciliefunktion, svårare att få upp saker.

- lysosomer kan åldras.
LIPOFUSCIN- ålderspigment¨
sämre fungerande lysosomer.
ska ha pH på 4,5

2

Vad beror åldrandet på?

- ärftliga faktorer
- cellulär senescense
- gene silencing
- accumelering av skador.

3

Vad är det som bestämmer livslängden ?

25% av genetiska faktorer.

4

Hur påverkas telomerlängden av åldrandet?

Telomerer växlar lite grann med hur man mår, behöver inte bara minska linjärt ju äldre man blir. kan förkortas och förlängas med tiden.

Livstil påverkar telomerlängd
övervikt = kortare telomerer.

5

Vilka epigenetika förändringar ses vi åldrande?

- DNA-metylering inaktiverar transkription (metylgrupper adderas främst till Cytosin)

HISTONPROTEINER är positivt laddade, DNA är negativt. om man adderar acetylgrupper som är negativt laddade så får vi en lucker struktur.

6

Vad går de-acetylerning för effekt på transkriptionen

minskad transkription.

7

Vad finns det för endogena källor för ROS? kopplat till ålder :D

mitokondrier, superoxid kan slinka ut ut mitokondrier, bli till fria radikaler och börja skada.

Med åren blir mitokondriens funktion sämre, fler fria radikaler kan läcka ut från mitokondrien ut i cytosolen.

8

Vad kan läcka ut från mitokondrien?

ca 2-5% av syret läcker ut som fria syreradikaler och väteperoxid.

- lipidperoxiderings-produkter
- oxiderade DNA-baser.

9

Kan kosttillskott med antioxidanter förlänga livet?

nej!
men grönsaker har bar effekt, dock inga studier på detta.

10

vad utgör mTOR för funktion?

mTOR är central i reglering av cellens metabolism och hämmar autofagi

Ingår i MAPK-kaskaden
1. MAPK-aktivering
2. aktivering av mTOR via AKT
3. mTOR hämmar autofagi.

11

Vad är autofagi bra för?

- man klarar av svält
- viktigt för att göra sig av med skadade delar och avfall
- får att försvara cellen mot bakterie och virusinfektion.