Kakexi Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Kakexi > Flashcards

Flashcards in Kakexi Deck (7):
1

Vilka mekanismer äger rum vid kakexi (kortfattat)?

- tumörtillväxt kräver energi, speciellt när pyruvat behöver användas som byggsten och därför inte kan ge energi form av ATP.

- mkt energislöseri --> viktnedgång, anorexi, anemi

- multifaktoriellt syndrom: skelettmuskler utgör 40% av kroppsvikten och verkar vara huvudkomponet vid "wasting" som sker vid kakexi. andra organ kan orsaka denna muskelförlust, tex hjärnan som är involverad i matkontroll, aptit, lukt, smak, njutning mm. tumören bestämmer alltså hur mkt vi vill äta och vad vi vill äta.

- proteinnedbrytning stimuleras i muskler, aminosyror används för att upprätthålla glukoneogenesen och prod av akutfasproteiner. GLUTAMIN tas från muskler för att användas till DNA och proteinsyntes.

konsumtion av glutamin --> insulinresistans och andra hormonella förändringar.

även fettvävnad bryts ner för att användas till tumörtillväxt. GLYCEROL används som substrat för att upprätthålla glukoneogenesen.

- mitokondrier kommer att påverkas, kommer att gå på högvarv utan att ge ngt ATP.

2

Varför får vi muskelatrofi?

Proteinnedbrytning stimuleras eftersom att vi behöver med aminosyror till levern som dels kan bli till substrat i glukoneogenesen men också för att tillverka akutfasproteiner, tumören medier inflammatoriska cytokiner och mediatorer.

Eftersom att tumörcellen är proliferativ så behövs också material till DNA, då använder vi glutamin från proteinedbrytningen.

3

Vad menar man med att kakexi är ett irreverisibelt multifaktoriellt syndrom?

- orsakar radikal viktminskning som inte kan stoppas hur mkt du än äter.

påverkar:
- hjärta
- hjärnan (aptit och smak/lukt)
- lever (akutfasproteiner)
- GI (annan bakteriekultur)

4

Varför är det viktigt att diagnostisera kakexi?

Vi vill se vilken fas av kakexi patienten befinner sig i för att kunna bestämma behandlingsstrategi.
man kollar på markörer:
- akutfasprot.
- muskelatrofimönster
- inflammatoriska mediatorer

5

Hur ser behandlingen ut?

Multimodal behandling.

- man vill behandla inflammation = GLUKOKORTIKOIDER, och ökad aptiten (mest för närståendes skulle, ingen betydelse) = PROGESTERON.

PALLIATIV VÅRD

6

Vad är Betapred?

Kraftigt Kortisonpreparat

7

Vad är LMF och PIF?

det är proteiner skapade av tumören.

- FETTFÖRLUST: TNF, producerat av tumörcellerna själva, eller av makrofager som svar på tumörväxt, tros ligga bakom en del av effekterna. TNF trycker ned aptiten och inhiberar LPL samt ökar cAMP-nivåer i adipocyter vilket ökar aktiviteten hos HSL. LMF (Lipid Mobilizing Factor) ökar också cAMP-nivåer och därmed HSL-aktivitet hos adipocyter.

-PROTEINFÖRLUST: Ett protein kallat proteolysis inducing factor (PIF) har setts i serum hos patienter med cancer. Detta protein accelererar proteinkatabolism i muskler genom aktivering av ubiquitin-proteasom-vägen.